ARDUINO

El projecte ARDUINO s'emmarca dins el concepte de circuiteria oberta -open source hardware- desenvolupat inicialment l'any 2005 per Massimo Banzi i David Cuartielles, que van fundar l'equip de desenvolupament. Actualment compta amb una gran comunitat d'usuaris d'arreu del món.

La interfície de control Arduino incorpora un microcontrolador de baix cost i es presenta en versions diferents i compta amb accessoris per a la seva millor utilització. Es pot programar des de diferents llenguatges de programació: Macromedia Flash, ProcessingScratchJava, ...
el seu programari integrat propi i en plataformes com Linux i Windows.

Materials de formació
Taller - Ro-botica
Biblioteca de Arduino. Robótica educativa

Referències:

Web original del projecte: AnglèsCastellà.
Web amb continguts educatius: Arduino Education
Arduinaires. Comunitat d'usuaris
Comunicacions en Scratch 3-3 (Arduino). ScratchCatalà
Guía de usuario de Arduino R.Enríquez Herrador.


Mostra de projectes a Youtube

 
Coche con sensores
Termómetro de LEDs

Arduino Duemilanove. Viquipèdia

Esquema de pins. Viquipèdia

Arduino connectada a una placa de proves. Viquipèdia

Arduino i Scratch. ScratchCatala.org