ROBÒTICA, AUTOMATITZACIÓ I PROGRAMACIÓ
Recursos per a la Tecnologia

Aquesta secció del Cesire Aulatec recull, per als nivells d'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat:
  • Les documentacions i vinculacions curriculars relacionades amb la robòtica, l'automatització i la programació.
  • Els recursos didàctics disponibles des dels diferents serveis del Departament d'Ensenyament i d'altres agents.
  • La informació sobre equipaments i informacions tècniques de suport.
  • La divulgació de les activitats d'aula que es realitzen als centres educatius.
  • La informació de novetats relacionades amb aquesta temàtica.


Programa - Jornades