CURRÍCULUM. TECNOLOGIA
 
En aquestes pàgines trobareu la normativa i els documents de desplegament, genèrics i específics,  relacionats amb Tecnologies, Tecnologia i Informàtica d'ESO, Tecnologia industrial i Electrotècnia del Batxillerat.
 
Normativa bàsica
 
    Llei Orgànica d'Educació: LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 
    Llei d'educació de Catalunya: LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació