IES San Clemente

Orientación Profesional e Procura de Emprego

publicado a la‎(s)‎ 14 oct. 2015 2:03 por Aula Mentor Santiago IES San Clemente   [ actualizado el 14 oct. 2015 2:04 ]

Orientación profesional

Resumo do curso

O curso de Orientación Profesional e Procura de Emprego ofrece unha guía para que as persoas que o sigan sexan capaces de obter unha imaxe completa e veraz de si mesmos e do seu potencial papel no mercado laboral e que manexen as técnicas e ferramentas necesarias para conseguilo, obtendo un axuste entre as súas características persoais (os seus intereses e motivaciones, os seus coñecementos e competencias) e as demandas do mercado laboral. A súa finalidade é que o alumno poida desenvolver de forma autónoma o seu proxecto profesional.

Destinatarios

Este curso vai dirixido tanto a profesionais en situación de desemprego que están en proceso de procura activa (persoas en busca do seu primeiro emprego, persoas desempleadas que levan un periodo máis ou menos longo en procura de emprego e persoas que deciden, tras un periodo de inactividad laboral voluntario, volverse a incorporar á vida laboral) como a profesionais con emprego que teñen interese no cambio ou en mellóraa da súa situación laboral.

Máis info

COMUNICACIÓN EFECTIVA E TRABALLO EN EQUIPO [60 horas]

publicado a la‎(s)‎ 13 oct. 2015 2:20 por Aula Mentor Santiago IES San Clemente

COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO [60 horas]
Neste curso abórdanse habilidades persoais e sociais necesarias e técnicas básicas de relación interpersonal aplicables á contorna laboral. Revísanse conceptos fundamentais sobre comunicación, traballo en equipo, liderado, xestión do cambio e resolución de conflitos.

Categoría: FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

Díptico:
https://centrovirtual.educacion.es/Symfony14/mentor.php/areasCursosWeb/mostrarInfoCurso/idCurso/1074

Demo:
http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/comunicacion_efectiva_trabajo_equipo.pdf

Máis información:
www.aulamentor.es

Calendario de exames correspondente á convocatoria 107 - Outubro 2015

publicado a la‎(s)‎ 30 sept. 2015 1:50 por Aula Mentor Santiago IES San Clemente

 

Mañá – 10:30h

Tarde  - 18:00h

Luns

05/06/2015


Seguridad informática

Retribuciones salariales, cotización y recaudación

Educación sexual

Multimedia y Web 2.0

Martes

06/10/2015

Iniciación a Office

Gestión de la información y documentación turística local

Access

Photoshop Básico

Administración de Fincas

Prevención de Riesgos Laborales

Internacionalización de PYMES

 

Mércores

07/10/2015

ContaPlus

Edición de video con Final Cut Pro X

AutoCAD

Gestión de pedidos y stock

Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos

Gestión del equipo de trabajo en el almacén

Iniciación a la Contabilidad

 

Xoves

08/10/2015

Iniciación a la programación

Contabilidad Avanzada

Historia del Arte

Programación en Java

Administración de Fincas

 

Venres

09/10/2015

Inglés Iniciación. Módulo 3

Diseño de Bases de Datos

Nutrición

Excel

 

Horarios para o curso 2015/16

publicado a la‎(s)‎ 22 sept. 2015 2:25 por Antonio Ricoy Riego   [ actualizado el 23 sept. 2015 1:51 ]

Pode consultalos en Horario de atención a usuarios

Horarios provisionais - Setembro

publicado a la‎(s)‎ 4 sept. 2015 3:06 por Aula Mentor Santiago IES San Clemente

O horario de atención a usuarios provisional será de Luns a Venres de 11:00 a 12:00 horas

Aviso

publicado a la‎(s)‎ 30 jun. 2015 1:54 por Aula Mentor Santiago IES San Clemente

Recordamos aos nosos usuarios que a aula Mentor de Santiago de Compostela está situada no Instituto de Educación Secundaria San Clemente e polo tanto a aula, así como as aulas auxiliares dependentes da mesma, réxense para todos os efectos polo calendario escolar.

Aviso importante: cambio nos horarios de atención a usuarios

publicado a la‎(s)‎ 15 jun. 2015 8:15 por Antonio Ricoy Riego

A partir do día 15 de xuño o horario de atención a usuarios sera de luns a venres de 10:00 a 12:00

Calendario de exames correspondente á convocatoria 106 - Xuño 2015

publicado a la‎(s)‎ 3 jun. 2015 4:28 por Antonio Ricoy Riego

 

Mañana – 10:30h

Tarde  - 18:00h

Luns

08/06/2015

Evaluación de impacto ambiental

Nóminas y seguros sociales

Gestión de pedidos y stock

Lengua de signos

Photoshop básico

Prevención de riesgos laborales

Educación sexual

Administración de fincas

Martes

09/06/2015

Iniciación a office

Animación 3d con blender

Edición de video con final cut pro x

Iniciación a la programación

IRPF

Programación en java

Video: lenguaje y realización

 

Mércores

10/06/2015

After effects cs6

Autocad

Diseño de bases de datos

Educación infantil

Iniciación a la contabilidad

Nutrición

 

Xoves

11/06/2015

Excel

Inglés 3

Inglés 4

Inglés 6

Iniciación a la musicoterapia

Word

 

Vernes

12/06/2015

 

 

Calendario de exames correspondente á convocatoria 105 - Abril 2015

publicado a la‎(s)‎ 8 abr. 2015 3:04 por Aula Mentor Santiago IES San Clemente   [ actualizado el 8 abr. 2015 3:04 ]

 

Mañán – 10:30h

Tarde  - 18:00h

Luns

13/04/2015


Instalador Electricista

Energía Solar Fotovoltaica

Martes

14/04/2015

Educación Infantil 

Prevención de Riesgos Laborales 

Administración de Fincas 

After Effects CS6 

Atención Geriátrica 

Edición de video con Final Cut Pro X 

Educación Sexual 

 

Mércores

15/04/2015

Excel

Gestión de pedidos y stock 

HTML

Inglés Iniciación. Módulo 1 

Iniciación a la Contabilidad 

Iniciación a la musicoterapia 

 

Xoves

16/04/2015

Iniciación a la programación 

Iniciación a Office 

Nutrición

Programación en Java

SQL con MySQL 

 

Venres

17/04/2015

Inglés Intermedio. Módulo 4 

Inglés Intermedio. Módulo 6 

AutoCAD 

 

Coñece a nosa plataforma

publicado a la‎(s)‎ 10 mar. 2015 3:38 por Aula Mentor Santiago IES San Clemente

1-10 of 91