CONVOCATÒRIA TANCADA

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PRORROGADA PER LA GENERALITAT 

FINS EL 15 DE NOVEMBRE DEL 2015

Tancada la última convocatòria per obtenir el títol els alumnes del pla antic (cursos realitzats abans de dia 1 d'octubre de 2013)