recursos para traballar as matemáticas

 

 

 


NÚMEROS ROMANOS
 


OS NÚMEROS DE CATRO E CINCO CIFRAS ( Act. LIM)
 
A TENDA DE BRAIS (XOGA CON BRAIS ÁS TENDAS,MERCANDO AS COUSAS E PESÁNDOAS)
 
LEER MATEMÁTICAS( Taller de matemáticas recreativas)
 
 
 
 
       
 
 

 


 


 


Recompilación feita por María Fernández García.Ceip de Cervo-Lugo