SA System Analysis

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

เกี่ยวกับโครงงาน (Project)SA 2/55

ลิงค์เพื่อส่งงาน DFD ER Flowchart GUI
การส่งงานต้องใช้อีเมล์ @sau.ac.th
สามารถตรวตสอบอีเมล์ของคุณได้ที่นี่ คลิก

ประกาศผลคะแนน สอบกลางภาค 2/55 คลิก
นศ ต้องใช้ อีเมล์ ใหม่ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการให้
ชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วย จุด ตามด้วยนามสกุลสองตัวแรก
ตามด้วยปีการศึกษาที่เข้าเรียน สองหลัก และ @sau.ac.th
รหัสผ่าน ด้วย เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
ใช้งานผ่าน Gmail.com ไม่ต้องลงทะเบียน ใช้งานได้เลย
เช่น example.te55@sau.ac.th
หากไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ ศููนย์ไอที ชั้น 3 อาคารพลกฤษณ

ประกาศ 24 DEC 2012
รายชื่อให้เข้าทำแบบทดสอบ
ได้จัดชื่อและรหัสทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไว้ คลิก
ระบบเปิด 14.00 - 24.00 วันที่ 24 ธค 2012

ประกาศ 23 DEC 2012

อุปสรรคสำหรับผู้เข้าสอบไม่ได้
1. ลงทะเบียนซ้ำหลายครั้ง
2. จดหมายแจ้งยืนยัน อยู่ในเมล์ขยะ
3. อีเมล์ ลงทะเบียน ซ้ำ เปลี่ยน จำไม่ได้ ทำให้ทำไม่ได้

วิธีแก้ไข
หลังจากคืนนี้ อาจารย์จะเคลียร์ ของผู้ที่ทำเสร็จแล้วให้หมดก่อน
พรุ่งนี้ จะเปิดให้ทำอีกครั้ง ตั้งแต่บ่าย 2 เป็นต้นไป เฉพาะสำหรับผู้ที่ทำไม่ได้เท่านั้น
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
แบบทดสอบวิชา SA ครั้งที่ 1 
ทำได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ อีเมล์ทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้ หรือจากรายชื่อ คลิก
ก่อนทำแบบทดสอบ กรุณาศึกษาขั้นตอนดังนี้ คลิก ขั้นตอนการทำแบบทดสอบ
เปิดให้ทำแบบทดสอบวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 
ระหว่างเวลา 17.00 ถึง 24.00 น. (ต้องกดส่งก่อนเวลา 24.00 น.) 

สำหรับผู้ที่ ไม่ได้รับอีเมล์แจ้ง ให้เข้าลงทะเบียน 
ก่อนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 23 ธค 55 (ไม่รับแจ้งทางอีเมล์)

ลงทะเบียนก่อน 17.00 อาจารย์จะดำเนินการแจ้งให้เข้าืทำแบบทดสอบได้ในเวลา 17.00 น. 
หากลงทะเบียน ระหว่างเวลา 17.00 - 21.00 น. ของวันที่ 23 ธค 55 
อาจารย์จะดำเนินการแจ้งให้เข้าืทำแบบทดสอบได้ในเวลา 22.00 น. 
และต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 24.00 น. เช่นเดียวกัน 


งาน CSBC Project Expo 2012
งานที่ นศ. ทุกคนมีส่วนร่วม

แบบฟอร์มลงทะเบียน นศ. ภาคการศึกษา 2/55 (6 พย 55)
เว็บไซต์รายวิชา 325109 System Analysis & Design (12 พย 55) สำหรับผู้ลงทะเบียนระบบด้วย gmail.com เท่านั้น

สไลด์บทเรียน

- แบบทดสอบย่อย ครั้งที่ 1 ก่อนกลางภาค 2/55
จะเปิดให้ทำในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 17.00 - 22.00 น. 
นศ. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าทำแบบทดสอบได้จากลิงค์ต่อไปนี้ 
โดย นศ. แต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าทำแบบทดสอบได้ คนละ 1 ครั้ง 
และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเวลาที่กำหนดเท่านั้น 


SA 1/55

กำหนดการส่งงานโครงงาน ปลายภาค 155
วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 
ประกอบด้วย DFD, ERD, และ GUI 
ของระบบที่แต่ละกลุ่มได้เสนอหัวข้อ และได้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 
ให้ทำในรูปแบบงานนำเสนอ ไว้บนกูเกิ้ลเอกสาร 
วันที่นำเสนอใช้วิธีสุ่มลำดับกลุ่ม ใช้เวลาการนำเสนอไม่เกินกลุ่มละ 10 นาที รวมการติดตั้ง เปิดโปรแกรม เีริ่มนำเสนองาน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. 
ถึง 20.30 น. ในการนำเสนอจะทำการบันทึกวิดีโอเพื่อนำเสนอผ่านยูทูบ 
ประกอบการให้คะแนน 

การนำเสนองาน พิจารณาจาก 
1. ความสามัคคีพร้อมเพรียง การนำเสนอ (ไม่อ่านจากโพย) เป็นธรรมชาติ แสดงความเป็นมืออาชีพ 
2. ความสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจนในเนื้อหา สอดคล้องกันทั้งสามส่วน 

การให้คะแนน 
แบ่งออกเป็นสองส่วน 
1. ให้โดยอาจารย์ 10 คะแนน 
2. ให้โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน 10 คะแนน 


*************************************************************************
แบบทดสอบ


แบบฟอร์ม 
 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนนักศึกษา 1/55
 2. แบบประเมินตนเอง เพื่อสรุปผลการเรียนประจำสัปดาห์
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียน โครงงานกลุ่ม 
เว็บรายวิชา

สไลด์บทเรียน มุมคลายเครียด

สำหรับมุมคลายเครียด ขอนำเสนอเรื่องสั้น อ่านขำำขำ เกี่ยวกับบรรยากาศในห้องสอบโปรเจ็ก ทั้งนี้เรื่องที่เขียนขึ้นนี้ เป็นเรื่องแต่งขึ้น จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ตัวละคนในเรื่อง ไม่สามารถอ้างอิงตัวจริงได้

ตอนที่ 1 คีย์บอร์ด เม้าส์ และลอย
ตอนที่ 2 เมื่อความเงียบสงัดเกิดขึ้นท่ามกลางตะวัน
ตอนที่ 3 นู๋หน่อย นักขายมือทอง

ขอให้สนุกนะครับ อย่าเครียดกับโปรเจ็กมากเกินไป


การส่งงานและการนำเสนองาน วิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ SA

สำหรับภาคการศึกษา 2/54

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (สำหรับผู้เรียนทถุกท่าน) (สัปดาห์ที่ 1)4. แบบฟอร์มส่งงานมอบหมาย (28 ธค 54) กำหนดส่ง ก่อน 31 ธค 54 : 24.00

5. แบบทดสอบย่อย บทที่ 1 - 2 (10 มค 54)
6. ประกาศคะแนนสอบย่อย บทที่ 1 - 2
7. งานมอบหมายสัปดาห์ที่ 6 (17 - 21 มค 54) (ผ่านทางอีเมล์)

8. แบบทดสอบการเรียน บทที่ 3 - 6 (28 มกราคม 55)

9.
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 2/54 (27 กุมภาพันธ์ 2555)

สไลด์บทเรียน 
1. บทที่ 1  (21 ธค 54)
2. บทที่ 2  (24 ธค 54)
3. บทที่ 3.1 (10 มค 54)
4. บทที่ 3.2 (10 มค 54)
5. บทที่ 4 (17 มค 54)สำหรับภาคการศึกษา 1/54

แบบฟอร์มการลงทะเบียน หัวข้อโครงงาน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ

แบบฟอร์มเพื่อส่งงาน แบบสอบถามออนไลน์

ระบบตัวอย่าง
myERP.com ออนไลน์แอป ระบบ ERP เพื่อการจัดการองค์กรสำหรับภาคการศึกษา 2/53

สำหรับภาคการศึกษา 2/53

กำหนดส่งหัวข้อโครงงาน
สำหรับ ภาคการศึกษา 2/53
 • ภาคปกติ ให้ส่งภายในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ก่อนเวลา 16.00 น.
 • ภาคค่ำ ให้ส่งภายในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ก่อนเวลา 16.30 น.
ส่งได้ที่เลขาฯ สำนักงานสาขาคอมพิวเตอร์
หากส่งพ้นกำหนดวันเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นของภาคการศึกษาถัดไป (S53)

 งานมอบหมาย
 รายละเอียดกำหนดส่ง
 งานที่ 1
ให้ทุกกลุ่ม เขียน Business Function ของโปรเจ็ก โดยละเอียด พร้อมระบุ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Function นั้น และกระบวนการในการทำงานของ Function นั้นๆ 
การส่งงาน ให้ส่งมายัง email ที่กำหนด แต่ละกลุ่มให้ตัวแทนทำหน้าที่ส่งเพียง 1 ฉบับ พร้อมระบุชื่อสมาชิกและรหัส นศ. ในกลุ่มทั้งหมด
 ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 24.00
 จากงานครั้งก่อน ให้กลุ่มงาน
 จัดทำรายการต่างๆ ได้แก่ :
• a list of people
• a list of functions
• a list of information
• a list of process
2. จัดทำ decomposition of functions
3. จัดทำ ตารางแสดงความสัมพันธ์ (a series of matrices)
ส่งมาที่เมล์ พร้อมระบุชื่อสมาชิกกลุ่ม
 ก่อนสอบปลายภาค
  ให้แต่ละกลุ่มโครงงาน เลือกวิธีการในการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ และความสามารถที่ระบบพึงมี อาทิ การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การทบทวนเอกสาร โครงงาน การดำเนินงานทางการวิจัย และออกแบบพร้อมดำเนินการตามระเบียบวิธีที่เลือก
 ส่งในสัปดาห์แรกของปี 2011


สำหรับภาคการศึกษา 1 / 53

 

Assignment 1/53

งานมอบหมาย 1/53 Assignment
 วันที่มอบ หมาย
 รายละเอียด งาน กำหนดส่ง
 1 กค 53
 1. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ Business Function และ Sub-function รวมทั้ง Process ของแต่ละ function และ sub-function ของโครงงานตนเอง พร้อมอธิบายโดยละเอียด ส่งผ่าน อีเมล์ auisuke@gmail.com ด้วยรูปแบบไฟล์เอกสาร Word Doc พร้อมระบุรหัสและชือสมาชิก (1 ไฟล์/เมล์/กลุ่ม)
  6 กค 53 ก่อน 12.00 น.
 20 กค. 53
 ให้ผู้เรียน จัดทำแบบสอบถาม () เพื่อจัดเก็บความต้องการ ของผู้ใช้ระบบที่วางแผนพัฒนาไว้ของแต่ละกลุ่ม พร้อมระบุชื่อ/รหัส สมาชิกในกลุ่ม โดยส่งมายัง อีเมล์ auisuke@gmail.com ระบุหัวเรื่อง () SA-Ouesionaire 
 ก่อนสอบกลางภาคที่ 1/53
สำหรับภาคการศึกษา 2 / 52

 • ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อเสนอโครงงาน Proposal
 • ตรวจสอบรายชื่อ กิจกรรม และคะแนน คลิกที่นี่
 • ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการเรียน presentation slide (วิธีการดาวน์โหลดให้คลิกขวาที่ ลิ้งค์แล้วเลือก บันทึกหรือบันทึกเป็น (Save As) หรือเข้าไปดาวน์โหลดใน e-Class room ) 
  • Chapter 1 - 6 Size 7.927  MB (rar)
  • Chapter 7 - 15 Size 3.21 MB (rar)                หมายเหตุ  หากไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารบางชิ้นได้ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับโครงงาน
กรุณาแจ้งให้อาจารย์ทราบด้วยครับ ผ่านอีเมล์ auisuke@gmail.com ขอบคุณครับ

  สำหรับภาคการศึกษา 1 / 52


  Course Syllabus

  Course introduction

  บทที่ 1 Business Systems Concepts
  1.1 แนะนำระบบธุรกิจ
  วัตถุประสงค์
  รูปแบบของธุรกิจ (บริการ ซื้อมาขายไป ผลิต ฯลฯ)
  1.2 Business functions
  Sales
  Marketing
  Logistic
  Production
  Finance
  Accounting
  Human Resources
  1.3 Business Process
  ความหมายของ Process
  ผลของการออกแบบ Process ที่มี/ไม่มีประสิทธิภาพ

  บทที่ 2 Information Systems Concepts
  2.1 บทบาทของ IT ในการช่วยให้สร้าง Process ที่มีประสิทธิภาพ
  2.2 ระบบสารสนเทศ (Information System)
  2.3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (data,process , people)
  2.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  2.5 วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล (องค์ประกอบด้าน data)
  2.6 องค์ประกอบด้าน process

  บทที่ 3 SAD และ SDLC
  Applications Systems Components
  Operating System
  Database System (database และ DBMS)
  Application Programs
  3.1 Methodology ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
  3.2 SDLC (overview)
  Systems planning
  Systems analysis
  Systems design
  Systems implementation
  Systems Maintenance and support
  3.3 Systems Analyst
  Role and responsibility
  Characters
  3.4 แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเป็น Systems Analyst

  บทที่ 4 Systems Planning
  4.1 The Strategic Planning Process
  4.2 Identifying and Selecting
  Identifying Potential Projects
  Classify and Ranking projects
  Project Selection
  4.3 Initiating and Planning Systems Development Projects
  Project Initiation
  Project Planning

  บทที่ 5 Systems Analysis-Determining Requirement
  5.1 Fact Finding
  Interviews
  Document Review
  Observation
  Questionnaires
  Sampling
  Research
  5.2 Recording the Facts

  บทที่ 6 Systems Analysis-Analyzing Requirements
  6.1 Structured Analysis
  6.2 Data Flow Diagram
  6.3 Data Dictionary
  6.4 Process Description Tools
  Structured English
  Decision Tables
  Decision Trees
  Flowcharts
  6.6 Object-oriented Analysis

  บทที่ 7 Systems Analysis-Evaluating Alternatives and Strategies
  7.1 Evaluation Software Alternatives
  7.2 Developing Software in-house
  7.3 Buying a Software Package
  7.4 Customizing Software Packages
  7.5 Other Software Alternatives
  7.6 Application Service Providers
  7.7 Outsourcing
  7.8 Developing End-user
  7.9 Applications
  7.10 Selecting a Software Alternative
  7.11 Hardware Alternatives

  บทที่ 8 Systems Design - Overview
  8.1 Systems Design activities
  8.2 General Guidelines for Systems
  8.3 Design
  Design Suggestions
  Design Tradeoffs
  8.4 Designing and Using Codes
  Coding System
  Type of data codes
  Developing a code

  บทที่ 9. Systems Design-User Interface
  9.1 User Interface
  User-centered Design Principles
  9.2 Input Design
  Input Design Objectives
  Input media and Data entry Method
  Develop Efficient Input
  Procedures Reduce Input Volume
  Reduce Input Errors
  Source Document Design
  Screen Design
  Data Entry Screen Design
  Process Control Screen Design
  Graphical User Interfaces
  Help Screen Design
  Input Control
  9.3 Output Design
  Checklist for Output Design
  Output Design Objectives
  Output Definition
  Types of Output and
  Information Delivery
  Printed Output
  Screen Output
  Audio Output
  Automated Facsimile and
  Fax back Systems
  E-mail, Link to Web Pages
  Specialized forms of Output
  Designing Printed Reports
  9.4 Systems Documentation

  บทที่ 10. Systems Design-Data Design
  10.1 Data Design Concepts
  10.2 Data Design Terminology
  10.3 Data Relationships and Entity – Relationship Diagrams
  10.4 Normalization
  10.5 Database Models
  10.6 Steps in Database Design
  10.7 Data Storage
  10.8 Data Control

  บทที่ 11. Systems Design-Application Architecture
  11.1 Design Checklist
  11.2 Planning the Architecture
  11.3 Processing Methods
  11.4 Processing Functions
  11.5 Processing Support
  11.6 Software Design
  Program Documentation
  11.7 Systems Design Completion
  Systems Design Specification
  11.8 Technical and Management Presentations

  บทที่ 12. Systems Implementation-Application Development
  12.1 Quality Assurance
  12.2 Application Development
  12.3 Documentation Review and Application Design, Coding, Testing the Application
  12.4 Documentation
  12.5 Management Approval

  บทที่13. Systems Implementation-Installation and Evaluation
  13.1 Operation and Test Environments
  13.2 Training
  13.3 Data Conversion
  13.4 System Changeover
  13.5 Post Implementation Evaluation
  13.6 Final Report to Management

  บทที่ 14. Systems Operation and Support
  14.1 User Support Activities
  14.2 Maintenance Activities
  14.3 Managing Systems Operation and Support
  14.4 Managing System Performance
  14.5 System Obsolescence  Opensource for BI

  ระบบโอเพ่นซอร์สทางธุรกิจ  View more presentations from Nuttha Otanasap.
  การส่งงานและการนำเสนองาน วิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ SA

  หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน

  Link ตามเว็บของซีเอ็ดครับ เพราะเห็นหลายคนบอกไปหาซื้อที่ร้านแล้วไม่มี เข้าใจว่าสั่งผ่านเว็บไซต์ได้ (ได้ลดราคาด้วย) หรือค้นหาแล้วไปสาขาที่มีวางจำหน่ายก็ได้ครับ