HowTo ITPE

ประกาศ

- นศ. ม.เอเชียฯ ให้มาชำระเงินที่สำนักงานสาขาคอมฯ เท่านั้น เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิการติว และราคาค่าสอบพิเศษ สำหรับ นศ. ศูนย์สอบ

- ทุกท่้่านสามารถติดตามข่าวสารการติว และสอบ เฉพาะศูนย์สอบ ม.เอเชีย ได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือ www.auisuke.com หรือทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/auisuke

- http://www.auisuke.com

ขั้นตอนการสมัครสอบ ITPE(FE และ Passport)

ขั้นตอนการสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สำหรับผู้ไม่เคยสมัคร และผู้เคยสมัครสอบแล้ว

ก่อนสมัคร มาทำความรู้จักกับโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีกัน คลิกที่นี่

ผู้สมัครสอบสามารถเข้าตรวจสอบประวัติการสอบ และข้อมูลอื่นๆ จากเว็บโซต์ระบบ ITPE

ควรใช้ข้อมูลที่เป็นจริง เพราะการออกใบประกาศ และการส่งเอกสารต่างๆ จะจัดส่งตามที่อยู่ และข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้และควรจดจำ บัญชีผู้ใช้ และ พาสเวิร์ด ให้ดี เพราะจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก เนื่องจากระบบตรวจสอบการสมัครจากหมายเลขบัตรประชาชน ในการสอบครั้งต่้อๆ ไปในระดับที่สูงขึ้น จำเป็นต้องใช้ บัญชีผู้ใช้และพาสเวิร์ด เดิม

ขั้นตอนที่ 1."การลงทะเบียน"

กำหนดการ ติวสอบ

รายละเอียดเนื้อหาการติวสอบ คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ และชำระเงินแล้ว คลิกที่นี่

เฉพาะการติวสอบ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข้อมูลข่าวสาร จากเว็บไซต์นี้

ตารางสอบ มาตรฐานวิชาชีพไอที

เข้าสู่เว็บไซต์ สถาบันฝึกอบรมเนคเทค http://www.nectecacademy.com

ในกรณีที่ยังไม่เคยสมัครสอบมาก่อน ให้เลือกเมนู "ลงทะเบียน"

ใต้ปุ่ม

หากเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 3.

ขั้นตอนที่ 2."การกรอกข้อมูลลงทะเบียน"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ให้ทำการสมัครบัญชีผู้ใช้ระบบ ITPE ตามตัวอย่าง

ต้องใช้อีเมล์ ที่ใช้งานประจำ เนื่องจากหากมีความผิดพลาด ระบบจะแจ้ง รหัส และข้อมูล อื่นๆ ผ่านทางอีเมล์นี้ รวมทั้งเลขที่นั่งสอบ

ให้จำข้อมูลในการล็อกอินเข้าระบบให้ดี เนื่องจากเมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถสมัครซ้ำได้อีก ระบบตรวจสอบจากเลขที่บัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 3."Login เข้าระบบ ITPE"

ท่านสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเว็บนี้ได้

โดยคลิกที่โฆษณาด้านล่างนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เมื่อทำการสมัครบัญชีผู้ใช้ เรียบร้อยแล้ว หากระบบไม่เข้าสู่ส่วนแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบให้ทำการล็อกอิิน อีกครั้ง โดยคลิกปุ่ม

และทำการล็อกอิน Login เข้าระบบ ITPE

ขั้นตอนที่ 4. การกรอก"ประวัติ"เพื่อสมัครสอบ

เมื่อล็อกอินเข้าระบบแล้ว ให้ทำการแก้ไขผู้สมัคสอบ ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในการออกใบประกาศนียบัตร และการตรวจเช็ค อื่นๆ รวมทั้งเลขที่นั่งสอบ

ขั้นตอนที่ 5. การ click เพื่อ "สมัครสอบ"

เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบเรียบร้่อยแล้ว ให้เลือกเมนู "สมัครสอบ"

เพื่อทำการสมัครสอบในครั้งนี้

ขั้นตอนที่ 6. ระบุรายละเอียดการสมัคร

ทำการเลือกการสมัครสอบตามขั้นตอนย่อยต่อไปนี้

6.1 วิชาที่สอบ

เลือก วิชาใดวิชาหนึ่ง

- Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

(สอบ เช้า 80 ข้อ และบ่าย 80 ข้อ แบบปรนัย (ตัวเลือก) ภาษาไทย หรืออังกฤษ)

- Information Technology Passport Examination (ไอที พาสปอร์ต)

(สอบเฉพาะเช้า 100 ข้อ แบบปรนัย (ตัวเลือก) ภาษาไทย หรืออังกฤษ)

6.2 สถานที่สอบ

ให้เลือก "ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพมหานคร)"

6.3 คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

ให้เลือก "นักศึกษาศูนย์สอบ"

6.4 รูปแบบการชำระค่าธรรมเนียม

ให้เลือก "โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ฯ "

หมายเหตุ

การชำระเงินให้ นศ. ชำระเงินที่สำนักงานสาขาคอมฯ ชั้น 4 พร้อมรับใบรับเงิน เพื่อรับสิทธิ นศ.ศูนย์สอบ

จากนั้นให้กดปุ่ม "สมัครสอบ"

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง อีกครั้ง

เนื่องจาก เมื่อสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

ขั้นตอนที่ 7. การยืนยันการสมัครสอบ

ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครสอบอีกครั้ง ให้ถูกต้อง

เมื่อยืนยันแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้อีก

จากนั้นให้กดปุ่ม "ยืนยันความถูกต้อง" เพื่อทำการสมัครสอบ

เสร็จสิ้นกระบวนการ

หมายเหตุ

- ผู้สมัครได้รับเงินคืน 200 บาทเฉพาะนศ.ของ ม.เอเชียที่เข้าสอบ (คืนให้ในวันสอบ) ผู้ขาดสอบ ไม่สามารถขอรับเงินคืน ทุกกรณี

- นศ. ของ ม.เอเชีย ทุกคน ต้องแสดงบัตรประจำตัว นศ. ในวันสอบเพื่อทำการสำเนาส่งให้เนคเทค ทุกคน ท่านใ้ดไม่แสดงบัตร นศ. จะไม่ได้รับเงินคืน 200 บาท จนกว่าจะสามารถนำบัตร นศ. มาแสดง