E-Commerce

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


ITPE 2014 SAU-Passers, CongratulationsBlock3/52

หมายเหตุ ต้องใช้ @sau.ac.th ในการล็อกอินเข้าระบบ

สำหรับนักศึกษา บล็อก 3 / 52
เนื่องจากอาจารย์ติดภาระกิจ ไม่สามารถสอนในวันอาทิตย์ี่ที่ 9 มีนาคม 2557 ได้ จึงให้ชดเชยในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 
ทั้งนี้ ให้ นศ. หาหนังสืออ่านประกอบตามที่กำหนดให้ อ่านก่อนล่วงหน้า 

e-Commerce และ Online Marketing เขียนโดย
ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์


1/56

งานมอบหมาย

งานมอบหมายครั้งที่ 4 
ให้นศ. ทุกคนทำแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio) ด้วยกูเกิ้ล แอพ ส่ง 30 กย 56 ตัวอย่าง แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  ครั้งที่ 3 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มประชุมกลุ่ม เพื่อสรุปรูปแบบการทำธุรกิจ 
จากนั้นให้จัดทำแผนธุรกิจ ด้วย กูเกิ้ลเอกสาร (Google Docs) 
โดยให้แบ่งปันเอกสารให้เพื่อนร่วมกลุ่ม เพื่อทำงานร่วมกัน แบบออนไลน์ 
และเริ่มนำเสนอแผนธุรกิจ ของแต่ละกลุ่มในสัปดาห์หน้า 

ครั้งที่ 2 ให้แต่ละกลุ่ม ค้นหาและนำเสนอ เว็บไซต์ ช้อปปิ้งมอลล์ 
ที่ไม่ซ้ำกับยกตัวอย่างในชั้นเรียน และห้ามซ้ำกับผู้ที่่จองก่อน 
โดยให้จองผ่านหน้าเว็บฟอร์มต่อไปนี้ 
เพื่อนำเสนอในชั้นเรียน ในการเรียนครั้งต่อไป 
โดยนำเสนอเรื่อง รูปแบบการหารายได้ของเว็บไซต์นั้นๆ 
รวมทั้ง ระบบ Infrastructure ที่เว็บไซต์นั้นมีให้กับผู้ที่ใช้บริการ

ครั้งที่ 1 ทำ resume จากเว็บ http://www.superresume.com/ 
28 มิถุนายน 2556
ให้ ผู้เรียน จัดทำ Resume ของตนเองผ่าน http://www.superresume.com/
ในรูปแบบ PDF โดยตั้งชื่อไฟล์ ด้วยรหัสนักศึกษา เช่น 5435410001.pdf
แล้วอัพโหลดไฟล์ของตนเอง ลงในเว็บเพจส่งงาน
ทั้งนี้ ต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย ล็อกอินเข้าระบบเพื่อการส่งงาน เช่น s5435410001@sau.ac.th รหัสผ่าน เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
ส่งงานก่อนพบกันในชั้นเรียนครั้งหน้า

กลุ่ม 201 เรียน พุธเช้า

กลุ่ม 202 เรียน ศุกร์บ่าย

E-Marketing กลยุทธ์การตลาด
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ตลาด ดอท คอม2/55 Block 3

สำหรับ ภาคการศึกษา 2/55 กลุ่ม บล็อก 3 วันอาทิตย์ 

ประกาศการทดสอบย่อย ออนไลน์ (26 มีค 56)
เปิดให้ทำแบบทดสอบย่อยแบบออนไลน์ 
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 20.00 - 24.00 น. 
แบบทดสอบย่อย คลิก 

ประกาศตารางสอบ กลางภาค ปลายภาค 2/55ํ Y     (26 มีค 56)
วิชาำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กลางภาค วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 56 เวลา 18.00 - 20.00
ปลายภาค วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 56 เวลา 18.00 - 21.00
สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบ อีกครั้งหนึ่ง 
1. คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยกูเกิ้ล ตอนที่ 1 
2. คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยกูเกิ้ล ตอนที 2 
 
 รายชื่อ และอีเมล์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน คลิก

เว็บไซต์ สำหรับส่งงาน และทำแบบทดสอบ ล็อกอินด้วยเมล์ sau.ac.th

บทที่ 1 บทนำ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 2 ตลาดการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 การค้าปลีก กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4 การวิจัยทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 5 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
บทที่ 6 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 7 อีเลิร์นนิ่ง
บทที่ 8 Mobile Commerce การประมูล
บทที่ 9 ระบบการชำระเงินออนไลน์
บทที่ 10 ระบบความปลอดภัย การพิสูจน์ตัวตน การเข้ารหัส

ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ

แบบฟอร์มส่งงาน ใบสมัครงานออนไลน์ Online Resume คลิก (19/03/2013: 23.30)

การส่งงาน
ต้องล็อกอินด้วย email@sau.ac.th ของผู้ส่งเองเท่านั้น
ตรวจงานจากอีเมล์ที่ใช้ส่ง
การส่งงานให้ทำเป็น PDF ตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสนักศึกษา 10 หลัก
แล้วเลือกปุ่ม Add file เพื่ออัพโหลดเอกสาร
โดยระบุรหัส นศ. และชือสกุลในส่วนขยายตอนอัพโหลดไฟด้วย
ปล ห้าม zip ไฟล์. ให้ส่งเป็น pdf เท่าั้นั้น

ตัวอย่างงาน โครงการธุรกิจ eCommerce
1. ปีการศึุกษา 2/55


ec 255

ประกาศ 4 กพ 2013 
เว็บเพจสำหรับส่งงาน การส่งงานต้องใช้ อีเมล์ @sau.ac.th
ตรวจสอบอีเมล์ของคุณได้ที่ คลิก

ประกาศ 22 มค 2013
การเข้าดูคะแนนให้ใช้ อีเมล์ นศ. ของ @sau.ac.th
ตรวจสอบอีเมล์ของคุณได้ที่ คลิก

ประกาศ 24 ธค 2012
เปิดระบบให้ทำแบบทดสอบ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำ 
เวลา 14.00 - 24.00 น. วันที่ 24 ธค 2012


ประกาศ 23 ธค 2012
อุปสรรคสำหรับผู้เข้าสอบไม่ได้ 
1. ลงทะเบียนซ้ำหลายครั้ง 
2. จดหมายแจ้งยืนยัน อยู่ในเมล์ขยะ 
3. อีเมล์ ลงทะเบียน ซ้ำ เปลี่ยน จำไม่ได้ ทำให้ทำไม่ได้ 

วิธีแก้ไข 
หลังจากคืนนี้ อาจารย์จะเคลียร์ ของผู้ที่ทำเสร็จแล้วให้หมดก่อน 
พรุ่งนี้ จะเปิดให้ทำอีกครั้ง ตั้งแต่บ่าย 2 เป็นต้นไป เฉพาะสำหรับผู้ที่ทำไม่ได้เท่านั้น

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 


ก่อนทำแบบทดสอบ กรุณาศึกษาขั้นตอนดังนี้ คลิก ขั้นตอนการทำแบบทดสอบ
เริ่มเปิดให้ทำแบบทดสอบวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 น. 
และปิดการทำแบบทดสอบวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 24.00 น. 
(ต้องกดส่งก่อนเวลา 24.00 น.) 

ทำได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ อีเมล์ทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้ หรือจากรายชื่อ คลิก

สำหรับผู้ที่ ไม่ได้รับอีเมล์แจ้ง หรือไม่มีชื่อในลิสต์ เนื่องจากไม่เคยแจ้งอีเมล์ไว้ หรืออีเมล์ผิด ให้ลงทะเบียนใหม่ ที่เว็บเพจ ลงทะเบียน คลิก 

ลงทะเบียนก่อน 17.00 อาจารย์จะดำเนินการแจ้งให้เข้าืทำแบบทดสอบได้ในเวลา 17.00 น. 

หากลงทะเบียน ระหว่างเวลา 17.00 - 21.00 น. ของวันที่ 23 ธค 55 (ไม่รับแจ้งทางอีเมล์)
อาจารย์จะดำเนินการแจ้งให้เข้าืทำแบบทดสอบได้ในเวลา 22.00 น. 
และต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 24.00 น. เช่นเดียวกัน 


วันที่ 15 พย2555
งานมอบหมาย ใบสมัครงานออนไลน์
ให้ นศ. ทุกท่าน เขียนเรซูเม่ออนไลน์ ผ่านเว็บ
http://www.superresume.com/
จากนั้นให้ทำเป็น pdf ตามตัวอย่าง
โดยให้ใช้ชื่อไฟล์ด้วยรหัสนักศึกษา
แล้วส่งงานในเว็บเพจต่อไปนี้
เว็บเพจสำหรับส่งงาน
(ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าส่งงานได้ต้องเคยลงทะเบียนเข้าใช้เว็บมาก่อน)
ส่งก่อนการเรียนในชั้นเรียนครั้งหน้า

10 มารยาท สังคมออนไลน์


EC 1/55

วันที่ 6 กันยายน 2555
งานมอบหมาย ใบสมัครงานออนไลน์ 
ให้ นศ. ทุกท่าน เขียนเรซูเม่ออนไลน์ ผ่านเว็บ
จากนั้นให้ทำเป็น pdf ตามตัวอย่าง
โดยให้ใช้ชื่อไฟล์ด้วยรหัสนักศึกษา 
แล้วส่งงานในเว็บเพจต่อไปนี้ 
(ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าส่งงานได้ต้องเคยลงทะเบียนเข้าใช้เว็บมาก่อน)
ส่งก่อนการเรียนในชั้นเรียนครั้งหน้า 


***************************************************************************
วันที่ 30 สค 55 
สำหรับกลุ่มเรียนวันพฤหัสที่ 30 สค 55
เนื่องจาก นศ. คุยกันเสียงดังมากในชั้นเรียน 
แสดงให้เห็นว่า นศ. มีความรู้เรื่องการประมูลแล้วเป็นอย่างดี 
จึงให้ นศ. แต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลรูปแบบการประมูล 
พร้อมตัวอย่างเว็บไซต์ที่ทำธุรกิจประมูลรูปแบบนั้น 
โดยให้ทำการจองรูปแบบการประมูล ห้ามซ้ำ จองก่อนได้ก่อน 
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ดังนี้ 


ทั้งนี้ การพิจารณาว่าซ้ำหรือไม่ ให้ นศ. เข้าตรวจสอบสถานะ
การอนุญาตให้ทำหัวข้อประเภทที่เลือกได้ในตารางการจอง 

จากนั้นให้ทำไฟล์นำเสนอด้วย Google Doc Presentation 
จำนวนไม่ต่ำกว่า 5 หน้า พร้อมตัวอย่าง เพื่อนำเสนองานในชั้นเรียน 
สัีปดาห์หน้า 
*****************************************************************************
การส่งงานรวมผลงานปลายภาคการศึกษา 
รายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ให้แต่ละกลุ่มงาน ทำการรวบรวมผลงาน การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ประกอบดัวยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ 
1. แผนธุรกิจ 
2. การวิจัยทางการตลาด อาทิ แบบสำรวจ แบบสอบถาม 
3. การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ วิดีโอ ผ่านยูทูบ 
4. การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Facebook Fanpage)
5. ร้านค้าในเว็บชอปปิ้งมอลล์ ออนไลน์ อาทิ weloveshoping Tarad.com.. เป็นต้น 

ทั้งนี้ให้รวบรวมเนื้อหา ทั้งหมดลงในเว็บไซต์ของธุรกิจ ตามกลุ่มของนักศึกษา 
ที่พัฒนาขึ้นจาก Google Site 

การส่งงาน และกำหนดส่ง 
- ให้แต่ละกลุ่มทำการนำเสนองานโดยสมบูรณ์ในรูปแบบ วิดีโอ ยูทูบ ความยาวไม่เกิน 10 นาที ส่งลิงค์ของงานในเว็บเพจ 

- กำหนดส่งงาน
กำหนดส่งงาน ก่อนวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เพื่อให้เพื่อนร่วนชั้นเรียน 
สามารถเข้าให้คะแนนได้ทันก่อนการสอบ 

- เงื่อนไขการให้คะแนน 
คะแนนรวมทั้งสิ้น 15 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
1. ส่วนของอาจารย์ 10 คะแนน (โดย อ.ณัฏฐ์ และ อ.สุณี)
2. ส่วนของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 10 คะแนน โดยทุกกลุ่มส่งตัวแทนเข้าให้คะแนนกลุ่มของเพื่อนทุกกลุ่ม เช่น มี 5 กลุ่ม การให้คะแนนกลุ่ม 1 กระทำโดยกลุ่ม 2, 3, 4 และ 5
(โดยแต่ละกลุ่มให้ประชุมตกลงระดับการให้คะแนน และให้ตัวแทนเพียงคนเดียวทำการให้คะแนน) จากนั้นจะนำคะแนนของทุกกลุ่มมารวมและหารเฉลี่ยระดับคะแนน 
3. หากกลุ่มใดไม่ให้คะแนนกลุ่มเพื่อน ให้หักคะแนนกลุ่มนั้นจำนวนเต็ม ให้คะแนนกลุ่มที่ไม่ได้รับคะแนนเต็มในส่วนที่ขาดไป 
4. การให้คะแนนให้พิจารณาจาก เงื่อนไขดังนี้ 
4.1 ความชัดเจนในการนำเสนอ การใช้ภาษา (ไม่อ่านจากโพย) ความพร้อมเพรียง การแต่งกาย และความสามาัคคีพร้อมเพรียงในการนำเสนอ บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ จำนวน 10 คะแนน
4.2 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา เป็นไปตามที่กำหนดทั้ง 5 หัวข้อ จำนวน 10 คะแนน 
4.3 ความน่าสนใจของเนื้อหา ตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานโฆษณา และการทำเว็บไซต์ รวมถึงโอกาสความเป็นจริงทางธุรกิจ จำนวน 10 คะแนน 

ทั้งนี้ ในการให้คะแนนแต่ละกลุ่มต้องให้เหตุผลประกอบ หากระดับคะแนนที่ให้ เกินความจริง หรือน้อยกว่าควรจะเป็น โดยให้เหตุผลไม่เหมาะสม ให้นำคะแนนของกลุ่มที่ให้คะแนนอย่างไม่เป็นธรรม ยกให้แก่กลุ่มผู้ถูกประเมิน *****************************************************************************
ดาวน์โหลดสไลด์ การตลาดแบบ SEO & Facebook Fan Page

ดาวน์โหลดสไลด์ การวิจัยทางการตลาด
สำหรับ 2/54

- แบบฟอร์มลงทะเบียนรายบุคคล 2/54 คลิก ecregistform (13 ธค. 54)
- แบบฟอร์มเพื่อส่งงาน รูปแบบธุรกิจ (27 ธค 54)
- แบบฟอร์มเพื่อส่งงาน ออนไลน์ช้อปปิ้งมอลล์ (10 มค 55)
- แบบฟอร์มส่งงาน โฆษณายูทูบ YouTube (8 กพ 55)
ให้ศึกษาระบบการชำระเงิน ออนไลน์
เช่น paysbuy paypal moneybooker
กลุ่มละ 1 หัวข้อ
แล้วมานำเสนอในสัปดาห์หน้า
จองก่อน 13.00 น. วันนี้ 21/02/55
หมายเหตุ ห้ามใช้หัวข้อที่ยกตัวอย่างข้างต้น

ประกาศ
Electronic Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


RSS Reader+

Group ProcessText & Slide

หนังสือ เอกสารกอปรบรรยาย 
และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1 บทนำ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 2 ตลาดการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 การค้าปลีก กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4 การวิจัยทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 5 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
บทที่ 6 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 7 อีเลิร์นนิ่ง
บทที่ 8 Mobile Commerce การประมูล
บทที่ 9 ระบบการชำระเงินออนไลน์
บทที่ 10 ระบบความปลอดภัย การพิสูจน์ตัวตน การเข้ารหัส
บทที่ 11 
สำหรับภาคการศึกษา 1/54ภาษาดี คิดสร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา แต่งกายเหมาะสม 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 
คือบัณฑิต สาขาคอมพ์ฯ มออ.

 วันที่
กลุ่ม     
งานมอบหมาย
กำหนดส่ง
14/06/11
กลุ่ม 61 อังคารเช้า
กลุ่ม 1 อังคารบ่าย
กลุ่ม 60 พุธบ่าย
กลุ่ม 3
ศุกร์เช้า
กลุ่ม 2
เสาร์บ่าย
แบ่งกลุ่มจำนวน 3 หรือ 5 คน จากนั้นให้ศึกษาแผนธุรกิจ ประชุมกลุ่มเพื่อกำหนดหัวข้อธุรกิจของกลุ่ม โดยใช้ Google Docs แล้วแบ่งปันให้ อาจารย์และเพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถเข้าแก้ไขร่วมกัน
 ก่อนการเรียนครั้งหน้า 1 วัน
กลุ่ม 61 เรียนอังคารเช้าให้ส่งภายในวันอาทิตย์ 19/6/54:24.00 น.
กลุ่ม 1 เรียนอังคารบ่ายให้ส่งภายในวันอาทิตย์ 19/6/54:24.00 น.
กลุ่ม 60 เรียนพุธบ่ายให้ส่งภายในวันจันทร์ 20/6/54:24.00
กลุ่ม 3 เรียนศุกร์เช้า ให้ส่งภายในวันพุธ 22/6/54:24.00
กลุ่ม 2 เรียนเสาร์บ่าย ให้ส่ง
ภายในวันพฤหัส 23/6/54:24.00
 21/06/2011 นับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 นศ.ทุกคนที่เรียนวิชา EC ต้องทำการประเมินผลการเรียนรู้ทุกครั้งหลังเลิกเรียนด้วยครับที่ 
แบบประเมินผลการเรียน
 ทำทุกสัปดาห์หลังเรียน
 21/06/2011ผู้เรียนทุกกลุ่มช่วยกันพิจารณาแผนธุรกิจของกลุ่มเพื่อนด้วยครับโดยเข้าไปที่แบบฟอร์มการให้คำแนะนำ เสนอแนะแผนกลุ่มอื่น
แบบแสดงความเห็นและคำแนะนำแผนงานกลุ่มเพื่อน 
 ก่อนเข้าเรียนครั้งต่อไป
 28/06/2011 ให้แต่ละกลุ่ม สร้างวิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 10 นาที (1 - 3 นาที เหมาะสม) เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของกลุ่มตนเอง จากนั้นอัพโหลดขึ้น youtube.com และโพสต์ลงใน facebook ในหน้า แฟนเพจ 
วิธีให้คะแนน นับจากจำนวนผู้ชมที่กด Like ในเฟสบุ๊ค สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงก่อนสอบปลายภาค 3 สัปดาห์
 ก่อนสอบปลายภาค 3 สัปดาห์

ความรู้เพิ่มเติมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่าน เฟสบุ๊ค 
www.facebookgoo.com 
 19 July 2011ให้กลุ่มเรียน สร้างแบบสอบถามงานวิจัยทางการตลาด เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค แล้วใส่ในเว็บไซต์ของธุรกิจ เพื่อจัดเก็บข้อมูลหลังสอบกลางภาค 2 สัปดาห์ 
 26 July 2011
ผู้เรียน ค้นหางานวิจัย ตา่มหัวข้อที่สนใจ จากฐานข้อมูล ThaiLIS จำนวน 3 หัวข้อเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน โดยสามารเข้าจอง และดูหัวข้อตัวอย่างได้จากเพจนี้ คลิก
 หลังสอบกลางภาค 2 สัปดาห์
สำหรับ ภาคฤดูร้อน S/53

สำหรับ ผู้เรียน มออ. ภาคฤดูร้อน S/53


เอกสารประกอบการบรรยาย
บทที่ 1 Overview to EC
บทที่ 2 E-Marketplaces
บทที่ 3 E-tailing
บทที่ 4 Consumer Behavior
บทที่ 5 Online Advertising
บทที่ 6
บทที่ 7 อีเลิร์นนิ่ง
บทที่ 9 การประมูล
บทที่ 10 ระบบความปลอดภัย
บทที่ 11 ระบบการชำระเงินออนไลน์

หนังสือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Pdf (ไทย)
บทที่ 1 Overview to EC
บทที่ 2 E-Marketplaces
บทที่ 3 E-tailing
บทที่ 4 พฤติกรรมผูบริโภค การวิจัยการตลาดออนไลน
และการบริหารความสัมพันธกับลูกคา
บทที่ 5 การโฆษณาออนไลน์
บทที่ 6 มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ แบบ B2B และ การจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส
บทที่ 7 อีเลิร์นนิ่ง
บทที่ 8 โมบายคอมเมิร์ซ
บทที่ 9 การประมูล
บทที่ 10 ระบบความปลอดภัย
เพิ่มเติม บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตน การเข้ารหัส
บทที่ 11 ระบบการชำระเงินออนไลน์

ตรวจสอบผลคะแนน เข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการสอบ

ตอบแบบรายงานผลการเรียนที่นี่ นศ. ประเมินตนเอง ก่อน 24:00 ของวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่เรียน (ทำทุกครั้งหลังการเรียนในแต่ละสัปดาห์ ยกเว้นผู้ไม่เข้าเรียน)

คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ สำหรับ SMEs
ตัวอย่างแผนธุรกิจ โดย ณภัทร แจ่มศรี และสมาชิก

สามารถติดตามงาน และกำหนดการต่างๆ ได้จากกรอบนี้ครับ

 วันที่

งานมอบหมาย

 หมายเหตุ

 30/03/2011
 • ให้ผู้เรียนทุกท่าน ส่งอีเมล์รายงานตัว เพื่อลงทะเบียนเรียนพร้อมปรับปรุงโปรไฟล์ ให้มีรูปและรายละเอียดอื่นๆ
 • ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มการเรียนรู้ กลุ่มละ 3 คน พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม และให้หัวหน้ากลุ่ม ส่งชื่อกลุ่มพร้อมสมาชิกในกลุ่มมายังอีเมล์อาจารย์
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในเว็บไซต์ และเอกสารการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย กูเกิ้ลไซต์และกูเกิ้ลแอพ ที่เว็บหน้าแรก เพื่อศึกษาก่อนการเรียนครั้งหน้า
 • ทดสอบการเรียน บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป EC ในสัปดาห์หน้า 
 • วันจักรี 6 เมษายน มีการเรียนการสอนตามปกติ
 กำหนดส่ง ภายในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 54
 20 เมย. 54
ให้ผู้เรียนทุกคน สร้าง Online Resume ด้วยเว็บ www.superresume.com เพื่อใใช้ในการสมัครงานออนไลน์ จากนั้นให้บันทึกอยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf และส่งมายังอีเมล์ผู้สอน
 กำหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 25 เมย. 54 เวลา 24.00 น.    
 20 เมย. 54
ให้กลุ่มเรียนแต่ละกลุ่มเรียน ปรับปรุงแผนธุรกิจ ตามที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ในชั้นเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำโครงการประกอบการเรียนในรายวิชา
 
 21 เมย. 54
ให้กลุ่มเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา วิธีการการทำแบบสำรวจเพื่องานวิจัยทางการตลาด จากนั้นให้จัดทำ แบบสำรวจ ที่เข้ากับรูปแบบธุรกิจตามแผนที่วางไว้ 
 27 เมย. 54
21 เมย. 54
ให้กลุ่มเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งปัน เอกสารแผนธุรกิจ และศึกษาแผนธุรกิจของกลุ่มอื่นๆ เพื่อร่วมวิพาำกษ์แผนธุรกิจ ของแต่ละกลุ่มร่วมกันในการเรียนครั้งถัดไป 
 27 เมย. 54
 18 พค. 54
ให้ นศ. แต่ละกลุ่มทำการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทีได้วางแผนไว้ โดยแยกออกเป็นสองส่วนคือ เว็บที่พัฒนาขึุ้นจาก กูเกิ้ลไซต์ (วิธีพัฒนา จากเอกสารที่ให้ดาวน์โหลด) และอีกส่วนให้ทำเว็บไซต์ที่สมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ที่ให้บบริการเปิดร้านค้า (ชอปปิ้งมอลล์) เพื่ออาศัยระบบการจำหน่ายสินค้าจากชอปปิ้งมอลล์ และบูรณาการทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน

 23 พค. 54


รวมลิงค์วิดีโอ Youtube Marketing

สำหรับภาคการศึกษา 2/53

ตอบแบบรายงานผลการเรียนที่นี่ นศ. ประเมินตนเอง ก่อน 24:00 ของวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่เรียน (ทำทุกครั้งหลังการเรียนในแต่ละสัปดาห์ ยกเว้นผู้ไม่เข้าเรียน)

คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ สำหรับ SMEs
ตัวอย่างแผนธุรกิจ โดย ณภัทร แจ่มศรี และสมาชิก

 งานมอบหมาย กำหนดส่ง
 ให้นักศึกษาจัดทำแผนธุรกิจ ที่กลุ่ม นศ. สนใจ เกี่ยวกันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งในรูปแบบ Word หรือ Pdf มายังอีเมล์ auisuke@gmail.com
 วันอัังคารที่ 30 พย. 53 เวลา 12.00 น.         
 เข้าร่วมแข่งขันการทำธุรกิจ ผ่านเกมส์ SME Start-up City ผ่าน Facebook หรือที่ http://www.facebook.com/apps/application.php?id=161390700560678
 ปลายภาคการศึกษา

 จองหัวข้อ Real Estate ได้ที่นี่ครับ นำเสนอในชั้นเรียนครับ

และสมัคร superresume.com ส่งทางเมล์ครับ
 นำเสนอสัปดาห์หน้าครับ

สำหรับภาคการศึกษา 1/53

 • โครงการผลิตรายการ SAU IT Station เพื่อนำเสนอผ่านรายการวิทยุ FM 91.75 MHz และผ่าน YouTube.com Online TV Channel 
การนำเสนอผลงาน 1/53 กลุ่มภาคปกติ คลิก
การนำเสนอผลงาน 1/53 กลุ่มภาคค่ำ คลิก

Assignment EC1/53

 วันที่มอบหมาย      รายละเอียดงาน  กำหนดส่งงาน
 พุธ 30 มิ.ย. 53  
ให้นศ.ภาคค่ำ จัดกลุ่มจำนวนไม่เกิน 5 คน พร้อมเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่กลุ่มประชุมสรุปดำเนินการ โดยค้นหารูปแบบการเขียนแผนธุรกิจ จากอินเตอร์เน็ต จัดทำแผนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 บันทึกในรูปแบบ DOC (Word Form) โดยส่งงานมายังอีเมล์ auisuke@gmail.com พร้อมระบุ ชื่อและรหัสนักศึกษา ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
 ก่อนเวลา 12.00 น. วันพุธที่ 14 กันยายน 2553
 พฤหัส 1 กค. 53
นักศึกษา ภาคปกติ กลุ่ม 1 ภาคการศึกษา 1/53
1. ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มจำนวน 5-7 คน เพื่อจัดทำการรายงานเรื่อง การทำเงินบนบนโลกไอที ตามหัวข้อ ที่กำหนด คลิก โดยจัดทำเป็นวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 10 นาที ต่อหัวข้อ ให้เลือกทำกลุ่มละ 3 หัวข้อ เมื่อเลือกหัวข้อได้แล้วให้เข้าจองหัวข้อที่ ลิงค์ Blog คลิก  ส่งงานโดยโพสต์วิดีคลลิป ลง YouTube แล้วส่งลิงค์เชื่อมโยงมายัง อีเมล์ auisuke@gmail.com พร้อมระบุชื่อและรหัสสมาชิกในกลุ่ม พร้อมแผนการดำเนินงานและหน้าที่ของแต่ละคนมาพร้อมกัน
 ส่งผลงานที่แล้วเสร็จ ก่อนสอบกลางภาค ที่ 1/53
 พฤหัส 1 กค 53
 นักศึกษา ภาคปกติ กลุ่ม 1 ภาคการศึกษา 1/53
2. จัดกลุ่มจำนวนไม่เกิน 5 คน พร้อมเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่กลุ่มประชุมสรุปดำเนินการ โดยค้นหารูปแบบการเขียนแผนธุรกิจ จากอินเตอร์เน็ต จัดทำแผนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 บันทึกในรูปแบบ DOC (Word Form) โดยส่งงานมายังอีเมล์ auisuke@gmail.com พร้อมระบุ ชื่อและรหัสนักศึกษา ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
 ก่อนสอบ กลางภาคการศึกษา 1/53    
 13 กค. 53
ให้ นศ. ทั้ง ภาคปกติ และค่ำ เข้าเว็บ Superresume.com แล้วทำการสร้างเอกสารเพื่อการสมัครงานออนไลน์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้บันทึกให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร Word หรือ PDF จากนั้นส่งมายังอีเมล์ auisuke@gmail.com โดยระบุ Subject ของอีเมล์ เป็น Superresume: ชื่อ/สกุล/รหัส นศ.
 ก่อนสอบกลางภาค การศึกษา 1/53
 19 กค. 53
 ให้ นศ. ปกติ/ค่ำ ทำแบบสอบถาม เพื่อสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค เกี่ยวกับ สินค้า/บริการ ที่วางแผนไว้ โดยจัดส่งในรูปแบบไฟล์ เอกสาร DOC พร้อมระบุชื่อ/รหัส สมาชิกในกลุ่ม ส่งมายัง อีเมล์ auisuke@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง (Subject) เป็น EC-Questionaire  ก่อนสอบกลางภาคที่ 1/53
ก่อนวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม เวลา 24.00 น.
 29 กค 53
 ให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทำแบนเนอร์ (Banner) โฆษณา สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ในธุรกิจของกลุ่มตนเองที่ได้ทำแผนธุรกิจไว้ ขนาด กว้าง 800 สูง 200 Pixel โดยใช้หลักการการออกแบบโฆษณาแบนเนอร์ตามที่ได้ศึกษาไป ให้อยู่ในไฟล์ สกุล GIF หรือ SWF (Flash) แล้วส่งมาที่ อีเมล์ auisuke@gmail.com พร้อมระบุชื่อสมาชิกกลุ่ม และรหัสนักศึกษา โดยระบุหัวข้อของเมล์ (Subject) ว่า EC Banner
 ส่งก่อนวันอาทิตย์ที่ 15 สค 53
 18 สค 53
 นักศึกษารายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม A, B
เลือกเนื้อหาจาก เว็บไซต์ Manager.co.th 1 หัวข้อ จากเรื่อง การทำเงินบนโลกไอที ตามลิงค์เชื่อมโยงต่อไปนี้
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewBrowse.aspx?BrowseNewsID=3505
และทำการสรุป โดยอธิบายสิ่งต่่างๆ ต่อไปนี้
 • วัตถุประสงค์ของเนื้อหา หรือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอกให้ผู้อ่านทราบ
 • กระบวนการในการทำโดยสรุป
 • ประโยชน์ที่ได้รับ หรือการนำไปประยุกต์ใช้ หรือใช้ประโยชน์
พร้อมระบุชื่อ รหัส นศ.
เงื่อนไขการเลือกหัวข้อ ห้ามซ้ำ โพสต์ก่อนได้ก่อน พิจารณาตามวันเวลาที่ระบบกำหนด
ฺฺลิงค์ Blog ส่งงาน http://auisuke.blogspot.com
ก่อนวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553
23 สค 53นักศึกษา กลุ่ม 1 แบ่งกลุ่มย่อย 3 คน เลือกสินค้าตัวอย่าง 1 รายการ เพื่อจำหน่ายด้วยวิธีการประมูล
โดยทำการประมูลในเว็บไซต์ ที่ให้บริการประมูล เช่น promool.com ebay.com หรือเว็บไซต์ผู้ให้บริการงานประมูล อื่นๆ
เพื่อนำเสนอกระบวนการในการประมูล ตามที่ได้เรียนในชั้นเรียน รวมทั้ง กลยุทธ์ ขั้นตอน เทคนิค ระเบียบวิธี ที่ใช้ในการประมูล
ของเว็บที่กลุ่มเลือกใช้ โดยนำเสนอจริงในชั้นเรียน วันพฤหัสที่ 2 กย 53
วันพฤหัสที่ 2 กย 53
 22 กย. 53

นำเสนอผลงาน EC 153 ปกติ

นำเสนอผลงาน EC 153 ค่ำ


นำเสนอผลงาน EC 153 ค่ำ
กลุ่มที่นำเสนอผลงาน กรุณาสรุปผลดังนี้
1. ชื่อร้านค้า
2. ประเภทธุรกิจ สินค้า
3. เว็บไซต์ Online Shopping Mall ที่เลือกใช้
4. การใช้เครื่องมือและคุณสมบัติ ต่างๆ ที่ระบบมีให้
5. การทำการตลาด
6. รายชื่อกลุ่ม
ทั้งหมด ส่งมาที่อีเมล์ ผมครับ

ให้เพื่อนๆ กลุ่มอื่น ช่วยวิจารณ์ ผลงานของกลุ่มที่นำเสนอด้วยครับ
1. ความน่าสนใจของสินค้า หน้าร้าน
2. การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ระบบมีให้
3. การทำการตลาด
4. คำแนะนำ
5. รายชื่อกลุ่ม
ทั้งหมดส่งมาทางอีเมล์ ผมครับ
ก่อน 3 ตค 53 เวลา 24.00 น.


สำหรับภาคการศึกษา 2/52


 • ลิงค์เชื่อมโยงเข้าเนื้อหาวิชาใน ATutor ครับ และดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือ และ resources อื่นๆ  คลิกที่นี่
 • ลิงค์เชื่อมโยงเข้า e-Classroom ใน Google Group ครับ คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบรายชื่อ คะแนน และกิจกรรมต่างๆ คลิกที่นี่
 • ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book โดย อณัฏฐ์ คลิกที่นี่ เมื่อ เช้าไปใน ATutor แล้วหลายคนบอกหาที่ดาวน์โหลดไม่พบ ให้ค้นหารายวิชาก่อนครับ ส่วนไฟล์จะอยู่ใน เมนู ที่จัดเก็บไฟล์ มีทั้งหมด 12 บท (12ไฟล์) เป็น PDF ครับ 
 • ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ คลิกที่นี่
 • ตัวอย่างผลงานวิดีโอคลิปโฆษณา http://auisuke.blogspot.com/2009/08/ec-assignment-5-video-clip-advertisment.html
 • ชมภาพบรรยายกาศการนำเสนอผลงานได้ ทีนี่
 • ผลงานนักศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ในโลกไซเบอร์ ชมได้ที่นี่ครับ 
 • บทความ การสร้างรายได้บนอินเตอร์เน็ต ตอนที่ 1 - 10 รวมรวมจาก manager.co.th MakeMoneyOnCyberSpace

       สำหรับภาคการศึกษา 1/52


       • ลิงค์เชื่อมโยงเข้าเนื้อหาวิชาใน ATutor ครับ และดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือ และ resources อื่นๆ  คลิกที่นี่
       • ลิงค์เชื่อมโยงเข้า e-Classroom ใน Google Group ครับ คลิกที่นี่
       • ตรวจสอบรายชื่อ คะแนน และกิจกรรมต่างๆ คลิกที่นี่
       • ผลงานที่ผ่านมาของผู้เรียนวิชานี้ คลิกที่นี่
       • งานมอบหมาย assignment #1  คลิกที่นี่
       • ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book โดย อณัฏฐ์ คลิกที่นี่ เมื่อเช้าไปใน ATutor แล้วหลายคนบอกหาที่ดาวน์โหลดไม่พบ ให้ค้นหารายวิชาก่อนครับ ส่วนไฟล์จะอยู่ใน เมนู ที่จัดเก็บไฟล์ มีทั้งหมด 12 บท (12ไฟล์) เป็น PDF ครับ
       • จองหัวข้องาน assignment #1 ที่เว็บบล็อกได้ที่นี่ คลิกที่นี่
       • ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ คลิกที่นี่
       • งานมอบหมายที่ 2 ให้นักศึกษา จัดตั้งกลุ่มเพื่อประกอบธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กฯ บนเว็บไซต์ ครับ สมาชิก 4 คน ในขั้นต้นให้ตกลงกันว่าจะขายสินค้าประเภทใดดีก่อน 
       • งานมอบหมายที่ 3 assignment # 3 ให้เข้าสมัครเว็บไซต์นี้ครับ http://www.superresume.com/TH/index.jsp เมื่อสมัครแล้วให้กรอกเอกสาร Resume' ของตนเองหนึ่งฉบับแล้ว พิมพ์มาส่งครับ 
       • งานมอบหมายที่ 4 จากงานมอบหมายที่ 2 ตามที่เราได้เรียนเกี่ยวกับ วิธีในการสำรวจ และวิจัยทางการตลาดแล้ว ให้ทุกกลุ่มทำการ ตั้งสมมติฐานในการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และ ตัวแปรเพื่องานวิจัย จากนั้นออกแบบ แบบสำรวจงานวิจัยทางการตลาด เพื่อใช้ในการสำรวจตลาดว่าสินค้าที่เราต้องการนำมาทำธุรกิจนั้น เหมาะสม มีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงไร ตรงต่อความต้องการของลูกค้าหรือไม่ เมื่อออกแบบเสร็จแล้วให้ส่งงาน มายังอีเมล์ของกลุ่มครับ คืิอ sau_ec@googlegroups.com
       • งานมอบหมายที่ 5 ให้ผู้เรียน สร้างวิดีโอคลิป โฆษณาขายสินค้า ที่ต้องการจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของตนเอง โดยใช้แนวคิดในการสร้างวิดีโอโฆษณา จากที่ได้เรียนไปแล้วคือ เมื่อผู้ชม ชมแล้วจะต้องรับรู้ถึงโฆษณาชิ้นนั้น จำได้ น่าสนใจ ระยะเวลาในการนำเสนอไม่เกิน 3 นาที เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้นำไปอัพโหลดไว้ยัง www.youtube.com ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ของ GMAIL ในการเข้าใช้ระบบ youtube เพื่อทำการอัพโหลดไฟล์วิดิโอคลิปได้ จากนั้นให้ส่ง ลิ้งค์ (URL) ที่เชื่อมโยงไปยังวิดีโอคลิป นั้นๆ มายังอีเมล์ auisuke@gmail.com เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์นี้ กำหนดการส่งไม่เกิน         วันที่ 31 สิงหาคม 2552
       • ตัวอย่างผลงานวิดีโอคลิปโฆษณา http://auisuke.blogspot.com/2009/08/ec-assignment-5-video-clip-advertisment.html
       • ชมภาพบรรยายกาศการนำเสนอผลงานได้ ทีนี่
       • ผลงานนักศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ในโลกไซเบอร์ ชมได้ที่นี่ครับ 

       หมายเหตุ

              ผู้เรียนที่ต้องการเข้ากลุ่ม e-Classroom จำเป็นต้องลงทะเบียนสมัคร Gmail.com ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถสมัครเข้ากลุ่ม ได้ครับ

       EC

       Thai Cert

       ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต

       โดย ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย
       ThaiCERT: Thai Computer Emergency Response Team


       Bank of Thailand

       Bank of Thailand

       ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของไทย โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

       ความรูู้ทั่วไปเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

       e-commerce knowledge

       โดย ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) เจ้าของเว็บไซต์ www.TARAD.com. อุปนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย


       Affiliate Program คืออะไร


       eBay สุดยอดเว็บประมูล ที่มีมูลค่าการซื้อขายกว่าแปดพันล้านต่อปี

       www.ebay.com

       ebay.com


       Content

       • บทที่ 1  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Intro to Electronic Commerce
       • บทที่ 2 ตลาดกลางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้าง ทฤษฎี เศรษฐกิจ และผลกระทบE-MARKETPLACES: STRUCTURE, MECHANISMS, CONOMICS, AND IMPACTS
       • บทที่ 3 การค้าปลีก (Retailing) ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ผลิตภัณฑ์และบริการ)
       • บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยการตลาดออนไลน์ และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Consumer Behavior, Online Market Research, Customer Relationship Management
       • บทที่ 5 การโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising)
       • บทที่ 6 มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ แบบ B2B และ การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Company-Centric B2B and E-Procurement)
       • บทที่ 7 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อีเลิอร์นนิ่ง และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Government, E-Learning, and Other EC Applications
       • บทที่ 8 โมบายคอมเมิอร์ซ (Mobile Commerce) และ การประมวลผลแบบเพอร์วาซีฟ (Pervasive Computing)
       • บทที่ 9 การประมูล (Auctions)
       • บทที่ 10 การรักษาความปลอดภัยในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce Security)
       • บทที่ 11 ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment Systems)
       • บทที่ 12 กฏหมายและเงื่อนไข กฎระเบียบทางสังคม ที่มีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Legal, Ethical, and Social Impacts of EC)
       • บทที่ 13 การวางแผนธุรกิจออนไลน์ Planning an Online Business Works
       • บทที่ 14  การสร้างธุรกิจออนไลน์ Creating an Online Business
       my Wave

       แนะนำ

       รายละเอียดหนังสือ
       ISBN : 9786162044281 (ปกอ่อน) 232 หน้า
       ขนาดรูปเล่ม : 171 x 221 x 13 มม.
       น้ำหนัก : 380 กรัม
       เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
       ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
       สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น, บจก.       Creative Thinking


       คุณ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้
         เพียงคลิกลิงค์โฆษณาด้านล่าง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

       การ ทำธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

       How to build business with Social Networ