ASP.NET C#

C# ASP.NET

เว็บไซต์ สำหรับส่งงาน และหนังสือ คลิก

ต้องใช้อีเมล์ email@sau.ac.th ในการเข้าส่งงาน 
และกิจกรรมอื่นๆ สามารถขออีเมล์ได้ที่ 
ศูนย์ IT ชั้น 3 อาคารพลกฤษณ 


SelectedTopic 2/55


2. เว็บไซต์รายวิชา 332291 หัวข้อเฉพาะฯ ภาคการศึกษา 2/5 (ต้องลงทะเบียนก่อนใช้)     ตรวจสอบรายชื่อ คะแนนเก็บ ส่งงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ต้องใช้อีเมล์ @sau.ac.th ในการเข้าดูคะแนน (5กพ 56)

Web Application Development

Web Application Development
ASP.NET ADO.NET C# and SQLServer 2.0


สวัสดีครับ สำหรับเนื้อหาในวิชานี้ เป็นการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วย ASP.NET ADO.NET C#(Sharp) และ SQLServer 2005
สิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมีก่อนคือ (Requirement)
1. Microsoft Visual Studio 2005 หรือสูงกว่า จะเป็นเวอร์ชั่นเต็มหรือเวอร์ชั่น express ก็ได้ครับ ที่รวม SQLServer ด้วยครับ 
2. ควรมีความรู้ภาษาโปรแกรม ตระกูล C มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น C Standard C# C++ หรือจะเป็น Java ก็ได้ 
3. ควรอ่านภาษาอังกฤษได้ ด้วยนะครับ เพื่อสามารถศึกษาต่อเพิ่มเดิมได้ด้วยตนเอง 


ตอนที่ 7 Ad RotatorHome Page C Language | ECommerce | SA | OS | ITPE | GoogleOA
Copyrights 2009 Nuttha Otanasap(Aui Su Ke')| About Me

hello world example


เชื่อมโยง Link ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเพิ่มเติม 

C Sharp Corner


Dot Net Framework


C# Source Code

and last one most important and useful website 
Microsoft Certificate of Excellence: Professional Developer 

Microsoft Certificate of Excellence: Technology Specialist 

Microsoft Certified Professional Developer: MCPDMicrosoft Certified Professional Developer: MCPD


Web Accessibility for all 2.0