ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดการตรวจสอบ ตามแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข่าวสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสาร-หนังสือจากสพฐ.

RSS Feed


RSS Feed