historie seminářů

8. 3. 2019          Diagnostika třídních kolektivů                     Dr. Braun

8. 4. 2019          Problémové situace ve výuce                     Mgr. Skalická

12. 4. 2019        SORAD, Diagnostika třídních kolektivů      Mgr. Homolová

26. 4. 2019        Intervence ve školní třídě                           Dr. Braun

13. 5. 2019        Problémové situace ve výuce                     Mgr. Skalická

31. 5. 2019       Management školní třídy                              Dr. Braun

14. 6. 2019        Diagnostika třídních kolektivů (B-3 a B-4)   Dr. Braun

6. 9. 2019          Základy krizové intervence                          Dr. Braun

13. 12. 2019     Intervence ve školní třídě                             Dr. Braun

10.2.2020          Problémové situace ve výuce                     Mgr. Skalická