Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ι. Τσίρου

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Ξ. Τσίρος έχει 20ετή εμπειρία σε θέματα Αγρομετεωρολογίας και Βιοκλιματολογίας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως Senior Researcher στο National Exposure Research Laboratory της United States Environmental Protection Agency (Athens, Georgia) σε θέματα μοντελοποίησης περιβαλλοντικών συστημάτων και διάχυσης-διάδοσης ατμοσφαιρικών ρύπων στο αέριο/εδαφικό/υδατικό περιβάλλον και την εφαρμογή αγρομετεωρολογικών μοντέλων σε κλίμακα αγρού και υδρολογικής λεκάνης. Είναι μέλος του editorial board διεθνούς περιοδικού και έχει διατελέσει μέλος των επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών πολλών Διεθνών Συνεδρίων. Έχει αναπτύξει συνεργασίες με ερευνητές διαφόρων ερευνητικών κέντρων (Οakridge National Laboratory, National Atmospheric and Oceanic Administration, US Army Corps of Engineers) και Πανεπιστημίων (Technion, University of Kent, University of Tel Aviv).Έχει δημοσιεύσει πάνω από ενενήντα ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Εργασίες του έχουν τιμηθεί  το 1998 και το 2005 με το Βραβείο Scientific Achievements Award της United States Environmental Protection Agency.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στα εξής:

  • εκτίμηση και πρόγνωση μικροκλιματικών και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων (υδατικό ισοζύγιο, θερμοκρασία εδάφους, διάχυση ρύπων) σε γεωργικές περιοχές με χρήση αγρομετεωρολογικών ομοιωμάτων (μοντέλων)
  • εκτίμηση και πρόγνωση μικροκλιματικών και βιοκλιματικών συνθηκών στο αστικό περιβάλλον (αστικά συμπλέγματα-σύγχρονα και παραδοσιακά του Μεσογειακού χώρου, αστικοί υπαίθριοι και ημι-υπαίθριοι χώροι) με έμφαση στο ρόλο της βλάστησης ως ανασχετικό μέτρο της αστικής θερμικής νησίδας και της κλιματικής αλλαγής του αστικού περιβάλλοντος
  • στη θερμική αίσθηση και άνεση του ανθρώπινου πληθυσμού σε αστικούς υπαίθριους χώρους με βλάστηση (πάρκα, άλση, πλατείες) και στους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή στην κλιματική περιοχή της Μεσογείου.
Comments