Προσωπικό

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Ιωάννης Τσίρος, Αναπληρωτής Καθηγητής,  Διευθυντής Εργαστηρίου, (Σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Τηλ: 210 529 4231, Fax: 210 529 4214, 
E-mails:   itsiros@aua.gr
                 yohan.tsiros@gmail.com


Αθανάσιος Καμούτσης, Επίκουρος Καθηγητής (Σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Τηλ: 210 529 4219, 


ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 Αικατερίνη Χρονοπούλου-Σερέλη (Σύντομο βιογραφικό σημείωμα)
Τηλ: 210 529 4216,
 E-mail: khrono@aua.grΕΔΙΠ

Δρ. Αριστείδης Ματσούκης, (Σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Τηλ: 210 529 4219,


Δρ. Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, (Σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Τηλ: 210 529 4234
           icharalamp@gmail.com


Δρ. Φωτούλα Δρούλια, (Σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Τηλ: 210 529 4234


ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μιλτιάδης Παγώνης,

Τηλ: 210 529 4212,


Αναστασία Γιαννακοπούλου,

Τηλ: 210 529 4219, 
e-mail: nat@aua.gr


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ


Στέλιος Μανιάτης

Αντώνης Μπόλλας 

Σπήλιος Καταφυγιώτης


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014-2015

Χριστίνα Ζελιώτη

Φωτεινή Κωνσταντοπούλου

Βασιλική Χριστοπούλου