Προσωπικό

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

Ιωάννης Τσίρος, Καθηγητής,  Διευθυντής Εργαστηρίου, (Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ι. Τσίρου)

Τηλ: 210 529 4231, Fax: 210 529 4214, 
E-mails:   itsiros@aua.gr
                 yohan.tsiros@gmail.com


Αθανάσιος Καμούτσης, Επίκουρος Καθηγητής (Πλήρες βιογραφικό σημείωμα)

Τηλ: 210 529 4219, 


ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 Αικατερίνη Χρονοπούλου-Σερέλη (Σύντομο βιογραφικό σημείωμα)
Τηλ: 210 529 4216,
 E-mail: khrono@aua.grΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΔΙΠ)

Δρ. Αριστείδης Ματσούκης, (Πλήρες βιογραφικό σημείωμα)

Τηλ: 210 529 4219,Τηλ: 210 529 4234
           icharalamp@gmail.comΤηλ: 210 529 4234


ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

Μιλτιάδης Παγώνης,

Τηλ: 210 529 4212,


Αναστασία Γιαννακοπούλου,

Τηλ: 210 529 4219, 
e-mail: nat@aua.gr


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ε. Μελλάς

Ε. Θωμά

Κ. Κοτταρίδη

Στ. Μανιάτης

Α. Μπόλλας 

Σπ.Καταφυγιώτης

Αλέξανδρος Τσαουσίδης