Αρχική‎ > ‎

Το εργαστήριο σήμερα

Στη σημερινή του μορφή και δομή, το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στον ευρύτερο τομέα της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας καθώς και εφαρμογές σε εξειδικευμένους τομείς όπως (ΦΕΚ Τεύχος Πρώτο, με αριθμ. 72/10-3-2000, Π.Δ. υπ’ αριθμ. 87, άρθρο 1, παράγραφος 2β).:

- Μελέτη του καιρού και του κλίματος και των σχέσεών τους με τους φυτικούς και ζωϊκούς οργανισμούς

- Φυτόκλιμα-Μικρόκλιμα-Βιόκλιμα

- Ανάλυση και πρόβλεψη αγρομετεωρολογικών και βιοκλιματικών παραμέτρων με τη χρήση μετρήσεων πεδίου, εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων περιβάλλοντος

- Αντίξοα καιρικά φαινόμενα

- Ρύπανση της ατμόσφαιρας

 

Το Εργαστήριο έχει τεχνολογική και εργαστηριακή υποδομή για τη στήριξη θεμάτων έρευνας με ιδιαίτερη έμφαση στο γεωργικό, δασικό και αστικό περιβάλλον. Διαθέτει δύο ολοκληρωμένες και πλήρως εξοπλισμένες κινητές μονάδες μετεωρολογικών σταθμών, μονάδα φορητού μετεωρολογικού σταθμού με προσαρμογή για χρήση επί οχήματος, θερμική κάμερα υψηλής διακριτικής ανάλυσης, πλήθος αυτόνομων καταγραφικών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας αέρα, σειρές φορητών οργάνων, όργανα πεδίου και εργαστηριακή υποδομή κλασσικών μετεωρολογικών οργάνων.

Το Εργαστήριο λειτουργεί και συντηρεί τον ιστορικό Κλασσικό Σταθμό Α΄ Τάξης στη σημερινή του μορφή καθώς επίσης και έναν Αυτόματο Τηλεμετρικό Μετεωρολογικό Σταθμό (Α.Τ.Μ.Σ.). Ένας δεύτερος Α.Τ.Μ.Σ. λειτουργεί στο χώρο του κλασσικού σταθμού και καλύπτει κυρίως ερευνητικές ανάγκες στα πλαίσια αγρομετεωρολογικών και βιοκλιματικών πειραμάτων. Παράλληλα, το Εργαστήριο έχει την εποπτεία και την επιστημονική ευθύνη για τη λειτουργία τριών Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών στην ορεινή περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας.

Comments