Κλασικός Μετεωρολογικός Σταθμός Βοτανικού (Αθηνών)

Ο Κλασικός Μετεωρολογικός Σταθμός («Σταθμός Βοτανικού» ή «Σταθμός Αθηνών»)

Ο Σταθμός αυτός είναι Α΄ Τάξεως και ιδρύθηκε από τον Καθηγητή Ν. Κρητικό σχεδόν παράλληλα με την ίδρυση του Εργαστηρίου Φυσικής και Μετεωρολογίας. Ο Σταθμός εγκαταστάθηκε μέσα στον περίβολο του κτήματος της Γεωπονικής Σχολής σε περιφραγμένο με συρματόπλεγμα χώρο έκτασης 10,0 m x 10,0 m (Γεωγραφικό Πλάτος 37ο 58΄ 55΄΄, Γεωγραφικό Μήκος 23ο 32΄ 14΄΄, Υψόμετρο 30,0 m). H κανονική λειτουργία του Σταθμού αυτού και η λήψη συστηματικών παρατηρήσεων άρχισε τον Οκτώβριο του 1929, όταν διορίσθηκε σε θέση Τακτικού Επιμελητού του Εργαστηρίου ο μετέπειτα Καθηγητής Μετεωρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Β. Κυριαζόπουλος. Από τον Οκτώβριο του 1929 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1931, οι παρατηρήσεις εκτελούνταν στις 8ω και 14 ω, ενώ από τον Ιανουάριο του 1932 προσλήφθηκε ημερομίσθιος παρατηρητής, όποτε και ξεκίνησε η παρατήρηση, επιπλέον, της 20 ω.

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του  ο Σταθμός περιελάμβανε τα εξής όργανα:

1.      Υδραργυρικό βαρόμετρο Fortin, κατασκευής Ducretet et Cie Paris.

2.      Μεταλλικό βαρογράφο, κατασκευής J. Richard, Paris.

3.      Ζεύγος ακροβαθμίων θερμομέτρων αέρος, κατασκευής R. Fuess.

4.      Ψυχρόμετρο (θερμόμετρο R. Fuess).

5.      Θερμοϋγρογράφο αέρος

6.      Εξατμισίμετρο Wild, κατασκευής Latubreht.

7.      Σειρά θερμομέτρων εδάφους (Fuess) τοποθετημένα σε βάθη 0,05, 0,10, 0,15, 0,30 και 0,45 m. από την επιφάνεια γυμνού εδάφους.

8.      Ζεύγος ακροβαθμίων θερμομέτρων τοποθετημένων στην επιφάνεια γυμνού εδάφους.

9.      Ζεύγος ακροβάθμιων θερμομέτρων τοποθετημένων στην επιφάνεια εδάφους καλυμμένου με χλόη ύψους 15 cm και ελαχιστοβάθμιο θερμόμετρο πάνω από την επιφάνεια της χλόης και στο ύψος αυτής.

10.   Ζεύγος μεγιστοβάθμιων ακτινομέτρων, κατασκευής R. Fuess.

11.   Ηλιογράφο Campell, κατασκευής R. Fuess.

12.  Δεκαπλασιαστικό βροχόμετρο 70 mm

13.   Βροχογράφο Hellmaun ημερήσιας περιστροφής, κατασκευής R. Fuess.

14.  Λεκάνες εξατμίσεως ύδατος στην ύπαιθρο.

15.  Δροσογράφο και δροσόμετρο

16.   Ανεμοδείκτη

17.  Ανεμογραφικά όργανα, κατασκευής Richard.

18.   Θερμόμετρα φρεάτων (Θερμομετρήσεις ανά δεκαήμερο) 

Ο Μετεωρολογικός κλωβός ήταν κιγκλιδωτός, διαστάσεων 1,15 x 1,15 x 1,15 m (τύπου Stevenson) και στο εσωτερικό του βρίσκονταν τα όργανα υπ. αριθμ. 3 έως 6. Τα όργανα υπ. αριθμ. 7 έως 15 βρίσκονταν μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Τα ανεμογραφικά όργανα και ο ανεμοδείκτης (όργανα υπ. αριθμ. 16 και 17) ήταν τοποθετημένα πάνω σε ιστό εγκατεστημένο σε κτίριο των γραφείων της Γεωπονικής Σχολής που βρισκόταν δίπλα στο χώρο του Μετεωρολογικού Σταθμού και σε ύψος 13,0 m από την επιφάνεια του εδάφους. Τέλος, τα υπ΄ αριθμ. 1 και 2 όργανα λειτούργησαν στην αίθουσα ασκήσεων Φυσικής του Εργαστηρίου. Σήμερα τα αντίστοιχα όργανα λειτουργούν, όπως και στις περιπτώσεις των Μετεωροσκοπείων, σε ειδικό χώρο του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας (‘Αίθουσα Βαρομέτρων’).


Ο Κλασικός Μετεωρολογικός Σταθμός της Γεωπονικής Σχολής («Σταθμός Βοτανικού») τη δεκαετία του 1930.

 

Τα ανεμογραφικά όργανα και ο ανεμοδείκτης τοποθετημένα πάνω σε ιστό εγκατεστημένο σε κτίριο των γραφείων της Γεωπονικής Σχολής που βρισκόταν δίπλα στο χώρο του Μετεωρολογικού Σταθμού και σε ύψος 13,0 m από την επιφάνεια του εδάφους.

Σήμερα, ο Σταθμός αυτός καλύπτει επίσης τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκτελούν μετεωρολογικές μετρήσεις και παρατηρήσεις. Παράλληλα εντός του χώρου του Σταθμού αυτού έχει εγκατασταθεί Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός μέτρησης χαρακτηριστικών μετεωρολογικών παραμέτρων στα πλαίσια εκτέλεσης πειραμάτων με ερευνητικό χαρακτήρα. Τα πειράματα αυτά αφορούν κυρίως την επίδραση των μετεωρολογικών παραμέτρων στην ανάπτυξη φυτών, καθώς επίσης και την αξιολόγηση τεχνικών σκίασης σε πιλοτική βάση που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μέτρα βελτίωσης των μικροκλιματικών και βιοκλιματικών συνθηκών εντός του αστικού περιβάλλοντος. 


Θερμοκρασία αέρα (μέση μηνιαία, απόλυτα μέγιστη, απόλυτα ελάχιστη) στους Μετεωρολογικούς Σταθμούς Πάρνηθας και Βοτανικού κατά το 1934, έτος με ιστορικό καύσωνα (24 Ιουλίου).
(Επιλέξτε την εικόνα για μεγέθυνση).

Comments