Ιστορικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πάρνηθας

Ο Μετεωρολογικός Σταθμός Πάρνηθας

Ο ιστορικός πλέον αυτός Μετεωρολογικός Σταθμός του Εργαστηρίου («Σταθμός Πάρνηθος»), ιδρύθηκε και λειτούργησε από το 1933 με τη συνεργασία της Γεωπονικής Σχολής και του Σανατορίου «Σανατόριο Γ. Φούγκ και Γ. Σταύρου» στην Πάρνηθα. Εγκαταστάθηκε εντός της περιοχής του Σανατορίου που ήταν υπό την διεύθυνση του ιατρού Ι. Βεγκλίδη (Γεωγραφικό Πλάτος 38ο 08΄ 46΄΄, Γεωγραφικό Μήκος 23ο 42΄ 52΄΄ και υψόμετρο 1000 m). 

 Ο σκοπός του Σταθμού αυτού ήταν τριπλός:

  •       η εξυπηρέτηση του Σανατορίου από την άποψη των μετεωρολογικών και κλιματικών δεδομένων
  •       η γνώση των κλιματικών στοιχείων του γεωγραφικά υψηλότερου, μόνιμα τότε κατοικούμενου, σημείου της Αττικής
  •      η παροχή μετεωρολογικών δεδομένων για τη μελέτη δοκιμαστικών καλλιεργειών φυτών μεγάλης καλλιέργειας σε παρακείμενο πειραματικό αγρό («Ξερολίβαδο») που ήταν υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Σ.                                    
         Παπανδρέου του Εργαστηρίου Γενικής και Ειδικής Γεωργίας της Γεωπονικής Σχολής.
O Μετεωρολογικό Σταθμός Πάρνηθας τη δεκαετία του 1930 μαζί με τον πρώτο παρατηρητή Δ. Αθανασόπουλο
Ο Μετεωρολογικός Σταθμός Πάρνηθας τη δεκαετία του 1930 μαζί με τον πρώτο παρατηρητή Δ. Αθανασόπουλο.  
 

Ο Μετεωρολογικός κλωβός του Σταθμού Πάρνηθας ήταν κιγκλιδωτός, μικρού μεγέθους (τύπου Stevenson) και τοποθετημένος σε αρκετή απόσταση από το κτίριο του Σανατορίου σε επαρκώς ανοικτό χώρο. Οι παρατηρήσεις εκτελούνταν από εσωτερικό ιατρό του Σανατορίου (πρώτος παρατηρητής ήταν ο Δ. Αθανασόπουλος) και ο Σταθμός περιελάμβανε τα εξής όργανα:

            1. Βαρογράφο μεταλλικό, κατασκευής J. Richard Paris.

            2. Ζεύγος ακροβαθμίων θερμομέτρων, κατασκευής  R. Fuess.

            3. Ψυχρόμετρο, με θερμόμετρα κατασκευής  R. Fuess.

            4. Θερμογράφο, κατασκευής J. Richard.

            5. Υγρογράφο, κατασκευής J. Richard.

6. Δεκαπλασιαστικό βροχόμετρο των 100 mm, εγχώριας κατασκευής.

7. Κατά-θερμόμετρο με το οποίο γίνονταν μέτρηση της κατά-τιμής στον εξώστη των ασθενών καθημερινώς στις 14:00. 

Ιστορικά στοιχεία του Σταθμού αυτού υφίστανται από τη συστηματική έναρξη της λειτουργίας του το 1930 έως και το 1964, όπου σταμάτησε η λειτουργία του.

 

Θερμοκρασία αέρα (μέση μηνιαία, απόλυτα μέγιστη, απόλυτα ελάχιστη) στους Μετεωρολογικούς Σταθμούς Πάρνηθας και Βοτανικού κατά το 1934, έτος με ιστορικό καύσωνα (24 Ιουλίου).
(Επιλέξτε την εικόνα για μεγέθυνση).

 

Comments