Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός Βοτανικού (Αθηνών)

Ο Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός

Ο Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός (Α.Μ.Σ.) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1991 και είναι άμεσα προσβάσιμος για λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ). Τα μετεωρολογικά δεδομένα του Σταθμού αυτού που συλλέγονται, κατόπιν κατάλληλου ελέγχου ποιότητας και επεξεργασίας, δημοσιοποιούνται με τη μορφή Ετήσιων Δελτίων και καλύπτουν τις ερευνητικές ανάγκες τόσο του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος, όσο και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα Δελτία αυτά καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1991-2001 και διατίθενται από το Εργαστήριο σε κάθε ενδιαφερόμενο, μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως (Υπηρεσίες Παροχής Δεδομένων). Τα δεδομένα αρχείου είναι επίσης διαθέσιμα σε συνοπτική μορφή (δείγμα ιστορικού αρχείου του Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού και πρόσβαση στα διαθέσιμα σχετικά αρχεία του Σταθμού). Τα μετεωρολογικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Αυτόματο Σταθμό αναφέρονται στη θερμοκρασία (οC) και τη σχετική υγρασία (%) του αέρα σε ύψος 1,5 και 3,0 m από την εδαφική επιφάνεια, στη θερμοκρασία του εδάφους (οC) σε βάθος 2, 5, 10, 20 και 30 cm, στην υγρασία του εδάφους σε βάθος 10, 20, 30 και 40 cm, στη θερμοκρασία του γυμνού και του χλοερού εδάφους (οC), στην ατμοσφαιρική πίεση (mbar), στην ταχύτητα, τη ριπή (m·sec-1) και τη διεύθυνση του ανέμου σε ύψος 3,0 και 10,0 m από την εδαφική επιφάνεια, στο ύψος βροχής (mm), στη διάρκεια της ηλιοφάνειας (min), στην ολική ηλιακή ακτινοβολία (W·m-2), την ολική και τη διαχεόμενη φωτοσυνθετικά ενεργό ακτινοβολία (μ·mol·m-2·sec-1), στην καθαρή ακτινοβολία (W·m-2), στη ροή εκπεμπόμενης από το έδαφος θερμότητας (W ·m-2) μετρούμενη από τρεις αισθητήρες και την ύγρανση της φυλλικής επιφάνειας.


Comments