Διδακτορικές διατριβές

Διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Εργαστήριο


Αθανάσιος Καμούτσης, 1999. “Συμβολή στη μελέτη της επίδρασης μετεωρολογικών παραμέτρων στην αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων με ‘paclobutrazol’ και ‘triapenthenol’ στη γαρδένια (Gardenia jasminoides, Ellis)”, σελίδες 118.

Αριστείδης Σ. Ματσούκης, 2001. “Φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία και ρυθμιστές ανάπτυξης στην αύξηση και άνθηση της Lantana camara L. subsp. camara”, σελίδες 105.

Βασιλική Γκούμα, 2002. “Μεθοδολογία χωροχρονικής εκτίμησης του μετεωρολογικού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς σε ορεινές περιοχές: εφαρμογή στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας”, σελίδες 250.

Ιωάννης Γαροφαλάκης, 2004. "Μετάδοση θερμότητας στον αέρα και στο έδαφος θερμοκηπίου. Πειραματική μελέτη και αναλυτικές προσεγγίσεις του συστήματος".

Αναστασία Καναβου, 2009. "Διερεύνηση της επίδρασης της θερμοκρασίας αέρος και της ρύπανσης του εδάφους με μόλυβδο στη σύνθεση της βλάστησης περιοχών της Λαυρεωτικής χερσονήσου", σελίδες 224.


Φωτούλα Δρούλια, 2011 "Μικρομετεωρολογικές συνθήκες και δυνατότητα απορρύπανσης του περιβάλλοντος με καλλιεργούμενα φυτά. Η περίπτωση της 3,4-διχλωροανιλίνης", σελίδες 235. 
Comments