Αρχική‎ > ‎

Εκδόσεις

        Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
  •    Α. Χρονοπούλου-Σερέλη, 1996. “Μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας”, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
  •    Α. Χρονοπούλου Σερέλη, Μ. Ουζιέλ, 1997. “Μαθήματα Βιοκλιματολογίας”, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
  •    Ετήσιες εκδόσεις Δελτίων με τίτλο “Μετεωρολογικά Δεδομένα Περιοχής Βοτανικού Αθηνών” από το 1991 μέχρι σήμερα.


       Εμπορικές Εκδόσεις
Υποσελίδες (1): Ο καιρός τώρα
Comments