Jei nežinojimas laikomas palaima, kam ieškoti tiesos? Nes pastovi laisvė yra daug vertingesnė, nei laikinas komfortas. Tiesa išlaisvina nuo manipuliavimo ir nusivylimo, kurį neišvengiamai atneša nežinojimas. Jūs norite žinoti ir joks išorinis pasitenkinimas negali užpildyti to vidinio vakuumo, siekiančio prisipildyti prasme ir supratimu. Visuomenė kažkada kentėjo nuo nemokšiško prietaringumo, šiandien ji kenčia nuo neišmananėliško skeptiškumo. Kai žmonės susiduria su metančiu iššūkį požiūriu, dauguma aukštesniąją tiesą, kurios paprastai nepripažįsta dėl to, kad ji skiriasi nuo jų pačių "tiesų", priskiria prie išsigalvojimų, neva esančių žemiau jų patiklumo ribos. Todėl aukštesnės žinios yra kraštutinės/ribinės žinios, nes jų siekiantieji yra nustumiami į visuomenės pakraščius. Šie "kraštutiniai" tiesos ieškotojai seka savo širdimi ir atviru protu teikdami daugiau svarbos savo sielų išlaisvinimui, o ne visuomenės papročiams.
    Nuo tada kai įsitraukiau į politiką, žmonės dažnai privačiai patikėdavo man savo mintis. Kai kurie iš iškiliausių žmonių Jungtinėse Valstijose iš komercijos ir gamybos sričių kažko bijo. Jie žino kažkur esant tokią organizuotą, klastingą, budrią, apjungtą, išbaigtą ir persismelkiančią jėgą, kad geriau nesileisti į kalbas, ją smerkiant. Mes tapome viena iš blogiausiai valdomų, viena iš labiausiai kontroliuojamų ir dominuojamų vyriausybių civilizuotame pasaulyje - nebe laisva nuomone, nebe įsitikinimais ir daugumos balsu paremta valdžia, bet valdžia, paremta dominuojančių žmonių grupių nuomone ir prievarta.

Woodrow Wilson (JAV prezidentas 1913-1921)
Comments