Hydrologia Pojezierza Mazurskiego


Hydrologia Pojezierza Mazurskiego w zdecydowany sposób odróżnia ten region od pozostałych regionów w naszym kraju. Znajduje się tutaj około 2500 naturalnych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ponad 1 ha. Są one połączone licznymi ciekami, które spływają ku północy oraz ku południowi. Dość liczne są także bagna oraz torfowiska.

Wyróżnia się tu trzy następujące działy wodne:

1. Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, że...
Słownik geograficzny
jak: Ełk, Omulew, Orzyc, Pisa i Drwęca;

2. Zlewisko Pregoły prezentowane przez rzekę Łynę oraz Węgorapę;

3. Rzeki przymorskie: Bauda i Pasłęka.

Ełk jest dopływem Biebrzy, wypływa z zachodnich stoków Wzgórz Szeskich, pokonując odległość 118 km.

Pisa swój początek ma w jeziorze Roś, wije się ona licznymi meandrami przez Puszczę Piską oraz Myszyniecką a po przepłynięciu 80 km wpływa do Narwi.

Omulew bierze swój początek w Lasach Napiwodzkich na północ od Nidzicy. Płynie na południowy - wschód i po ominięciu puszczy Myszynieckiej uchodzi do Narwi. Jest ona długa na 101 km

Orzyc wypływa na wschód od Mławy. Płynie ona wzdłuż pogranicza Mazur, kolejnie skręca na południowy - wschód i wpada do Narwi. Jej długość to 143km.

Drwęca ma swoje źródło w pobliżu Drwęcka na południowy - zachód od Olsztynka, Drwęca odwadnia jeziora w okolicy Ostródy, następnie spływa w stronę południowo - zachodnią łącząc się dalej z Wisłą w okolicy Torunia. Ma ona połączenie z Kanałem Ostródzko - Elbląskim, tym samym stanowi atrakcyjną drogę wodną. Długość jej to 250 km.

Łyna ma swe źródła w okolicy wsi o takiej samej nazwie na północ od Nidzicy. Występuje tu zjawisko zwane erozją wsteczną. Rzeka symbolizuje barierę, przeszkodę, wtargnięcie, niebezpieczeństwo, powódź, strach, potwora, stratę, łaskę bożą, zejście do piekieł, wyrocznię, obronę, pomoc, Słońce, twórczość,... Słownik symboli literackich płynie początkowo w kierunku północnym omijając po drodze ośrodki miejskie Mazur i Warmii - Dobre Miasto, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Sępopol i Bartoszyce. Uchodzi do Pregoły na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego, pokonuje odległość 289 km.

Węgorapa swój początek bierze w północnym krańcu jeziora Mamry, płynie przez Węgorzewo i dalej płynąc ku północy łączy się z rzeką Pregołą na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego. Przemierza odległość 172 km.

Pasłęka wypływa z okolic Stawigudy na południe od Olsztyna. Odwadnia ona liczne jeziora na Warmii i uchodzi do Zalewu Wiślanego w okolicy Braniewa. Stanowiła ona przez wieki granicę Warmii oraz Prus Książęcych. W większości swego biegu jest uznana za rezerwat zwierząt - bobrów. Zakazany jest spływ nią. W dolnym biegu powstało na Pasłęce jezioro śródlądowy zbiornik wody, niepodlegającej swobodnej wymianie z wodami mórz, wypełniający zagłębienie terenu zwane misą jeziorną. Klasyfikacje jezior analizuje się na podstawie cech hydrologicznych. Słownik geograficzny sztuczne Pierzchalskie. Ma długość ma 211 km.

Comments