Urankonference 25.3.14 Christiansborg

Foto nedenunder fra Urankonference på Christiansborg 25.3.14. 
Dr. Helen Caldicott advarer mod uranudvinding.


Links til Helen Caldicotts, Jan W. Storm Van Leuwens og Cindy Vestergaards præsentationer. 
Link til Storms arbejdspapir om uranmine i Kvanefjeld


Orientering P1 DR 25.3.14 Lyt indslag: Uranudvinding og det globale ansvar 
Rul til indslaget kl.17:48

På Risø er der 1180 tons uranudvindingsaffald/tailings fra uranudvindingsforsø på Risø 
af malm fra Kvanefjkeldet, der skal slutdeponeres nedgraves.

Disse minetailings/affald vil producere urandøtre til evig tid og nogle af dem kan vandre. 
(Radon er gasformigt og kan opløses i vand. Radium danner vandopløselige salte.)


Artikel i Weekendavisen af Marianne Krogh Andersen: Kinesere i Kvanefjeld 23.3.2014Comments