Skræmmekampagne mod mellemlager og kommentarer hertil

  •  Atom-mellemlager er en hadegave til vores oldebørn KL 17.3.15: "Affaldet ligger i dag i nogle beholdere, som ikke er bygget til at holde så længe, som de efterhånden har holdt. Alle eksperter peger på, at Risø er usikker, siger Roskildes borgmester".

Min kommentar: et slutdepotkoncept, som det de danske myndigheder har præsenteret, ville være en endnu større hadegave til vores oldebørn. De beholdere, der er på Risø er godkendt til mellemlager, men endnu ikke til slutdepot. Hvis de skal slutdeponeres, bør de, der er tærede udvendigt ompakkes, hvilket et mellemlager bl.a. giver mulighed for. Flere eksperter har udtalt, bl.a. på en minihøring i 2005 (side 4), at affaldet uden helsefysisk risiko kan blive på Risø i 100 år mere. - Se siden affaldet kan godt blive på Risø. Personligt mener jeg, det ville være en god idé at bygge et nyt mellemlager. Det hollandske COVRA koster 15 mio euro om året, og der er beskæftiget ca 60 mand

Fakta om Hollands mellemlager Covra og kommentarer til bekymringer i Beslutningsgrundlag for mellemlager og i pressen om et mellemlager:

  • Baggrundspapir om COVRA oktober 2013 udarbejdet af Bendy Poulsen, Kirsten Jakobsen og Jens Bjørneboe
    • Rapport om Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv


    .
    • Atomaffald: Arven fra atomalderen JP 22.10.2000 af Hans Davidsen-Nielsen og Jesper Laursen: "Han (red. nu pensioneret civilingeniør Knud Brodersen, chef for affaldshåndteringen på Risø gennem 40 år) mener, den bedste løsning ville være at lade affaldet ligge på Risø og håbe på, at det internationale syn på radioaktivt skrot forandrer sig."

    Comments