SIS på borgermøde i Skive 5.5.2014


Udskrift fra paneldebat på borgermøde i Skive  5. maj 2014 8:39


Repræsentanten fra Rambøll stiller et spørgsmål, der er stillet fra salen:


"Hvorfor har man ikke det samme høje sikkerhedskriterie som i Sverige? Jeg ved ikke, om det er SIS, der skal svare på det?"


Repræsentant for SIS: "Ja, tak. Det er rigtigt, at der er forskellige lande, der praktiserer forskellige sikkerhed..., stiller forskellige sikkerhedskriterier op - i forhold til mange af de europæiske lande ligger de sikkerhedskriterier, vi opstiller - øh - på den anelse skrappere side i forhold til Norge og for enkelte faciliteter i Sverige ligger vi på den lidt mindre skrappe side - øh - det er en afvejning af - øh - de - øh - specifikke mængder af affald, der findes, og deres aktivitetsniveauer og de forventninger, vi har til - øh - hvor godt sådan nogle sikkerhedskriterier kan overholdes - øhm -.


Når det er sagt, så er det jo i sidste ende den specifikke vurdering af sikkerheden på det enkelte anlæg med en specifik mængde aktivitet af affald, der skal vurderes. Og det der er vores målsætning er, at vi sætter referencedoser op, dvs. doser man planlægger efter, det er et redskab, vi bruger til at designe  - øh - de der bygger depotet bruger til at designe det med, og ambitionen er selvfølgelig, at man optimerer ud over det, sådan at vi har en øvre planlægningsmæssig grænse, og vores erfaring indtil videre fra brug af referencedoser er med de aktiviteter, som Dansk Dekommissionering foretager sig i øjeblikket, at vi ligger betydelig under de referencedoser, som er fastsat for DD’s aktiviteter."


Comments