Sådan behandler man kritiske eksperter i DanmarkOverlæge dr. med. Troels Munkner blev i 1987 fyret fra Rigshospitalet, fordi han havde kritiseret dets manglende atomberedskab. Det kan undre, fordi vi jo i 1986 (Tjernobyl ulykken) i Danmark som nævnt ovenfor heller ikke havde et automatisk måle- og varslingssystem. Munkner havde været overlæge ved den nuklearmedicinske afdeling fra 1965. Han ydede en banebrydende indsats inden for dansk nuklearmedicin og var både stifter af og tidligere formand for Dansk Nuklearmedicinsk Selskab samt medstifter af European Nuclear Medicine Society. Han var æresmedlem af det finske nuklearmedicinske selskab og sad i mange år i bestyrelsen for Isotopcentralen og for Forsøgsanlæg Risø. Som underviser har han haft stor indflydelse på uddannelsen af danske nuklearmedicinere, og han har endvidere skrevet flere lærebøger i faget. Troels Munkner blev læge i 1953 og dr.med. i 1965.

Troels Munkner kritiserede også Sundhedsstyrelsen i forbindelse med Thulesagen, som han selv nævnte som et emne, der er særligt farligt at beskæftige sig medMed kvantitative skøn afviste han i Politiken 18.2.1995 Sundhedsstyrelsens rapport fra 1988 om Plutoniumudskillelse hos Thulearbejdere der havde ryddet op efter ulykken 21.1.1968. Munkner stemplede rapporten som "komplet værdiløs og ubrugelig"Munkners kritik i Politiken gik ud på, at det slet ikke kan lade sig gøre at måle dosis efter 20 år. Usikkerheden i undersøgelsen er så stor, at Thule-arbejderne skulle have været udsat for mindst 100 gange den tilladte dosis stråling for at det overhovedet ville være muligt at måle den 20 år efter:

"Sundhedsstyrelsen anfører selv, at hvis man med bare en vis sikkerhed skulle kunne måle plutonium-aktivitet i en Thule-arbejders urin, skulle han have optaget mindst 100 mikrogram eller 100 gange den tilladte dosis. Undersøgelsen kan altså ikke påvise om Thule-arbejderne under oprydningen optog mere plutonium i kroppen, end de maksimale grænser foreskriver. Undersøgelsen er kort sagt komplet værdiløs, konkluderer overlægen."

Comments