Resumé af møde 11.11.14 i SUM med kommunale kontaktpersoner

Mine kommentarer til resume der kan downloades nederst:

I resuméet står bl.a.

1) vedr. klassifikation af affaldet

"Louise Lyng Bojesen spurgte, hvad man vil gøre med hensyn til at forklare om affaldets farlighed.

Ole Kastbjerg Nielsen oplyste, at man følger IAEA’s klassifikation, og at vi godt ved, der har været ønske fremme om at følge de svenske regler. Der er stor forskel på danske mængder og svenske mængder, og at der med begrænsede mængder måske ikke er grund til at lave egne regler i forhold til IAEA. Det vigtige er, hvad der er af radioaktivitet i affaldet og ikke betegnelsen. Han oplyste videre, at Dansk Dekommissionering har skrevet et notat om de 233 kg. affald, som lægges på Dansk Dekommissionerings hjemmeside."


Min kommentar:


IAEA's klassifikation er sat så lavt, at alle lande kan være med.


Det er klart, at med IAEA's lempelige klassifikation kan man bygge et billigere slutdepot end hvis man fulgte f.eks. Sveriges klassifikation. Hvor er da forsigtighedsprincippet?


2) Liste over affaldet

"Med hensyn til lister over affaldet, så synes han, at skemaerne i beslutnings-grundlaget er rimeligt detaljerede. Han oplyste samtidigt, at Dansk Dekommissionerings eget affald er ret deltaljeret beskrevet, mens det ikke gælder det historiske affald, som ikke er karakteriseret så grundigt. Han oplyste, at det samme er tilfældet i andre lande. For det historiske affald beregnes på baggrund af oprindelse."

Mine kommentarer:

Skemaerne i Beslutningsgrundlaget er absolut ikke rimeligt detaljerede ud fra et borgersynspunkt.

DD's eget affald er ret detaljeret beskrevet if. direktøren i DD. Da offentligheden ikke har adgang til disse oplysninger, kan vi ikke vide, om det er tilfældet.

F.eks. er de 233 kg særligt affald if. Notat af 2.2.2001 lavet ud fra arkiver og "hvad der er i folks hoveder": Brev fra Risø til IT- og forskningsministeriet (min fremhævning):

"Kære Martha

Hermed fremsendes notat om det højaktive affald fra Hot Cell. Det er blevet til ud fra tilgængelige oplysninger i arkiver og personers hoveder, men da meget af det, der er sket i Hot Cell ligger før nogen af de nuværende ansattes tid, må jeg nødvendigvis tage forbehold for, at noget kan være upræcist i detaljen.

Med venlig hilsen"


Historisk affald er tønder med ukendt indhold. Det findes ganske rigtigt på f.eks. Studsvik i Sverige og Mol i Belgien, men i Sverige har man dårlige erfaringer med at putte sådant historisk affald i et depot til kortlivet affald, og tønder skal tages op igen og pakkes om. 

3) vedr. institutionel kontrol med slutdepotet

"Der udspandt sig herefter en diskussion om, hvor længe man kan forvente at institutionel kontrol med et slutdepot kan opretholdes. Det blev fremhævet, at det er umuligt at forudsige, hvordan samfundsstrukturen er om fx 200 år."

t.o. vil Norges slutdepot for kortlivet radioaktivt affald i Himdalen være under administrativ kontrol i depotetets levetid på 300 år, når det er lukket og forseglet. (jf Statens Stråleverns Redegørelse.)

 
Comments