Processen 2016

Myndighedernes optræden i denne sag har skabt stor mistillid, men den gode nyhed erat efter 5 år forsøger det nu ansvarlige ministerium UFM at genskabe den tabte tillid ved hjælp af: 

  • et kontaktforum (skulle have været oprettet for flere år siden jf. Beslutningsgrundlaget 2008) 
  • et uafhængigt ekspertpanel der kan besvare offentlighedens spørgsmål mht. det teknisk-faglige
  • internationale eksperter til at rådgive. 
Mit blogindlæg: Atomaffaldet: Kovendingen. For godt til at være sandt? Atom Posten 6.4.16

NYT om UFMs dialog med borgerne

Fra beslutningsgrundlaget for et mellemlager for lav- og mellemaktivt affald (2015). - Planen er forsinket i forhold til det angivne. Side 78

11.3 Tentativ tidsramme:

"Tidsplanen for etablering af et mellemlager er vanskelig at vurdere, da der er en række ukendte parametre, som bl.a. fremkommer ud fra de krav, som myndighederne vil stille til sikkerheden i mellemlageret. Der er flere trin i en godkendelsesproces, fx. vil affaldsaccept-kriterier først kunne udformes og endeligt anvendes, når lageret står færdigt og kan demonstreres at leve op til specifikationer. Myndighedsgodkendelse sker således efter, at de endelige sikkerheds-analyser med tilhørende sikkerhedsvurderinger ligger klar (Safety case)." 
 UFM's hjemmeside: "Deponering af radioaktivt affald" 3.2.16 

Planen ser sådan ud:
  • Preparation of the Decision by Danish Parliament on Management and Storage of Nuclear Waste in Denmark
  • Presentation to Parliament of a revised basis for decision-making by the end of 2016 in order to facilitate a political decision in 2017
  • Project management (define and monitor timelines, milestones and deliverables), coordination of contributions from institutions and experts, communication with stakeholders and, finally, production of background information and concept notes to support the political process
  1. Delstudierne skal afleveres til Dansk Dekommissionering primo juni 2016, hvorefter de kommer til at indgå i en samlet rapport om kriterier for lokalisering, sikkerhed og økonomi ved et dansk mellemlager. Den samlede rapport udarbejdes af GEUS og Dansk Dekommissionering og vil ligge klar ultimo 201

vedr. deltagelse fra KL i Kontaktforum3 PROBLEMER DER FORTSAT ER TILSTEDE:Artikel 10

Gennemsigtighed

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nødvendige oplysninger vedrørende håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald stilles til rådighed for arbejdstagerne og offentligheden. Denne forpligtelse omfatter, at den kompetente tilsynsmyn­dighed skal informere offentligheden på de områder, der ligger inden for dens kompetence. Oplysninger skal stilles til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med national lovgivning og internationale forpligtelser, forudsat at dette ikke bringer andre interesser i fare, herunder bl.a. sikkerhed, der er anerkendt i national lovgivning eller internationale forpligtelser.

2. Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden får de nødven­dige muligheder for at deltage effektivt i beslutningsprocessen vedrørende håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald i overensstemmelse med national lovgivning og inter­ nationale forpligtelser. 


3/ Hvordan får folketinget et oplyst grundlag at vælge udfra i 2017?

Når folketingets partier i 2017 skal vælge mellem mellemlager og slutdepot, er slutdepotplanen overordnet. Den er bl.a. blevet kritiseret af Sverige, Polen og Tyskland i forbindelse med lovpligtig høring (Oversigt over høringssvar se denne side). Se også kritik fra det svenske kerneaffaldsråd: Rapport fra det svenske kärnavfallsraadet 2015:11 Nuclear Waste State of the Art Report 2015 
Om Danmark fra side 19 - 23

The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) writes in its consultation response to the Swedish EPA that Denmark needs to describe the composition and content of the waste more thoroughly and to present the different alternative designs for a final repository in greater technical detail. SSM also believes it is important that the possible environmental consequences are presented for normal function of the final repository as well as for events with low probability but with great consequences (worst case scenarios). The Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review (MKG) summarizes its review statement by saying that the Danish plans for siting and building a final repository are so inadequate that only the proposal of continued interim storage of the waste is at all feasible. Read Sweden’s response and the statements of other reviewing bodies on the Swedish EPA’s website.7 

Karin Brodén Studsvik RadWaste AB, Sweden

Steen Carugati, Knud Brodersen Risø, Denmark

Esko Ruokola Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

Tore Ramsøy IFE Kjeller, Norway

April 2001


side 4: (info: LILW-SL: kortlivet lav- og mellemaktivt affald. LILW-LL: langlivet lav- og mellemaktivt affald: Some capacity for interim storage of waste waiting for transfer will always be necessary, but long-term storage is needed when disposal facilities are not available. For LILW-SL the situation is very different in the Nordic countries, where operating disposal facilities are available in Finland, Norway and Sweden, while only some preliminary planning for disposal have been initiated in Denmark. No disposal facilities have so far been constructed for long-lived waste, LILW-LL, but in Finland and Sweden this must find a solution in connection with the requirements of the nuclear power plants. In Norway and Denmark without any nuclear power plants the amount of this type of waste is much less, with very long-term storage as a ‘solution’ possibility:


http://www.nks.org/scripts/getdocument.php?file=111010111119735


Comments