OOA's kritik af Hessnerudvalget 1984

OOA, Organisation til Oplysning om Atomkraft udgave i 1984 en rapport, hvor den kom med en kritik af Hessner-udvalgets tre rapporter.

OOA fremførte flg. punkter, hvoraf flere er aktuelle lige nu. OOA tog dengang nogle forhold op, som Hessner-rapporten 1976 som politisk beslutningsgrundlag ikke behandler, skriver lektor Oluf Danielsen i sin bog Atomkraften under pres, 2006:

  • Tailingsproblemet og andre affaldsproblemer forbundet med uranbrydning.
  • Problemet med forsvarlig deponering, af store mængder lavaktivt affald.
  • Problemerne med behandling, lagring og slutdeponering af mellemaktivt affald og såkaldt alfa-affald (plutonium-holdigt affald).
  • Problemerne med opbevaring af brugt reaktorbrændsel i atomkraftværket.
  • Problemerne forbundet med mellemlagring af brugt reaktorbrændsel, højaktivt affald og plutonium.
  • Problemerne forbundet med transport af brugt reaktorbrændsel, højradioaktivt affald, plutonium, mellemaktivt affald m.m.
  • Problemer vedrørende oparbejdning som elværkerne forudsætter i deres undersøgelser.
  • Problemerne forbundet med nedrivning af udslidte atomkraftværker og oparbejdningsanlæg og deponering af de store mængder radioaktivt affald som nedrivning afstedkommer.

OOA skrev i sin konklusion:

Da ovenfor omtalte affaldsproblemer ikke er seriøst behandlet hverken i vurderingsrapporten eller i andre recente (nylige, red.) redegørelser i miljøministeriets regi, så må det alene på basis heraf konkluderes, at det ikke er dokumenteret, at “problemerne med atomaffaldet” kan løses på betryggende måde i dansk sammenhæng.

Ovenstående er et uddrag fra denne side.

Comments