NY LANDSDÆKKENDE ATOMAFFALDSGRUPPE

Skrevet af Bodil Waagensen, d. 20-11-2018
Pressemeddelelse

NY LANDSDÆKKENDE ATOMAFFALDSGRUPPE

” Borgergruppen for en forsvarlig håndtering af det danske atomaffald”
blev til på stiftende generalforsamling d. 31.10.2018, og er afløsning for de tidligere lokalforeninger, der siden 2012 har kæmpet mod de hidtidige planer om nedgravning af det danske atomaffald, i 5 udpegede kommuner i Danmark.

Folketinget vedtog i februar 2018, at RISØ skal opgraderes til et midlertidig mellemlager, med en tidshorisont på op til 30-50 år, hvorefter affaldets skal nedgraves. Reelt tales om 2073.

Allerede nu er GEUS- statens undersøgelser af de geologiske forhold i Danmark og på Grønland, påbegyndt et skrivebordsprojekt, med undersøgelser af tidligere udtagne borekerner fra forskellige områder, men allerede forlods peger pilen på 3 mulige placeringer, nemlig- Nordjylland, Bornholm – og Lolland.

I starten af 2019, fortsætter GEUS i felten, hvorefter de forventer, at der arbejdes videre med 2 udpegede områder. 

Atomaffaldsgruppens formål, er at
-arbejde for en forsvarlig håndtering af det danske atomaffald
-arbejde for reel borgerinddragelse i planlægnings- og beslutningsprocessen
-at arbejde for en forsvarlig mellemlagring
Samt endelig at trække på internationale erfaringer, og arbejde for en fælles international løsning.

Alle kan blive medlem af foreningen ved at indbetale kr. 25,- på konto i Lollands Bank kto. 6520-2656239, med angivelse af navn, mailadresse og tekst- atomaffald-

Lokalgrupperne har siden 2016 deltaget i møder i resortministeriet i et kontaktforum. Dette bliver nu afløst af en gruppe med focus på vidensopsamling, 1 gruppe for Roskilde kommune og lokalgruppen, samt en gruppe med focus på områderne for geologiske undersøgelser. Her vil den landsdækkende gruppe være repræsenteret.

Alle medlemmer vil løbende blive opdateret via mail, der vil blive oprettet en hjemmeside når behovet herfor opstår, kontakt for nuværende ole.waagensen@gmail.com 

Bodil Waagensen
Comments