Møder med sundhedsministeren om atomaffaldet

  • Møde i SUM 10.9.13 embedsmænd fra 6 kommuner - Referat. 
Liste fra IAEA over slutdepoter i verden.
Mellemlager i Frankrig for langlivet lavaktivt og langlivet mellemaktivt (på engelsk).
Mellemlager Nord i Tyskland


Comments