IAEA om affald fra forskningsreaktorer - min mail til DD 6.10.16

Kære Ole Kastbjerg,

DD følger IAEA's standarder, men så undrer jeg mig over, at et "near surface disposal" er med i slutdepotplanen (terrænnært ned til 30 meter uden eller med borehul jf. vedhæftet foto), når jeg læser IAEA's General Safety Guide No. GSG-1 side 38 vedrørende Waste from research reactors:

"III–16. The waste generated by research reactors and from some disused radioactive sources is particularly significant because, owing to its level of activity concentration and to the half-lives of the radionuclides, it does not meet the waste acceptance criteria of near surface disposal facilities.

Waste from research facilities

III–17. Research facilities (e.g. hot cell chains, glovebox chains) or pilot plants for checking fuel fabrication processes (particularly the fabrication of mixed uranium plutonium oxides, known as MOX), for fuel reprocessing (particularly advanced schemes), and for post-irradiation examinations, as well as their analytical laboratories, generate types of waste that, often, are different from the typical waste generated by industrial plants. Owing to the presence of non-negligible amounts of long lived alpha emitters, waste from research facilities generally belongs to the ILW class and even, in some circumstances, to the HLW class. Research activities take place at facilities such as research reactors and accelerators, and include laboratory activities. The type and volume of waste generated by research activities is dependent on the research conducted." citat slut 

DD nedtoner driftsaffaldet på denne side"Størstedelen af det danske radioaktive affald er lavaktivt." 

Det synes jeg er i modsætning til det, IAEA skriver ovenfor, som jeg har fremhævet her: "the presence of non-negligible amounts of long lived alpha emitters, waste from research facilities generally belongs to the ILW class and even, in some circumstances, to the HLW class."

Mit spørgsmål er : 

Hvorfor er et terrænnært slutdepot (ned til 30 m) med i planerne? 

Det blev jo også nævnt på minihøringen 2005, at ikke alt affald kan komme i et terrænnært:


"Det blev fremført, at hvis Danmark kunne eksportere de 233 kg forsøgsbrændsel kunne alt affaldet uden 

problemer deponeres terrænnært. Hertil blev svaret, at der også er andet langlivet affald, der vil kræve 

særlige overvejelser og foranstaltninger ved terrænnær deponering, bl.a. et antal store brugte ά- kilder. 

Endvidere er der et sorteringsproblem, da noget af det langlivede materiale vil være blandet med kortlivet. 

Det er således ikke ligetil, at stille det langlivede affald til side og afvente en senere eller anden løsning."Jeg ved godt, at et borehul er nævnt til en af de terrænnære modeller til de 233 kg mm, men der er aldrig informationer fra jer eller andre om foring mm. Og de nævnte dybder i forstudiet for borehullet er helt utilstrækkelige til at holde affaldet tilbage i den tid, der er aktivitet, der kan skade miljø og mennesker.

Venlig hilsen,


Anne Albinus


Ċ
Anne Albinus,
5. okt. 2016 21.32
Comments