Mail af 27.3.15 til SUM vedr. den nationale handlingsplan til EU

Kære sundhedsminister Nick Hækkerup,

kopi til DD og SIS

Jeg henvender mig til Dem i forbindelse med det nationale program, der skal indsendes senest 23.8.15 til EU-Kommissionen i henhold til EU-direktivet af 19.7.2011.

Som det også omtales i denne rapport side 37 skal flg. punkter omtales:

Content of National Programmes


The constituents of a National Programme are listed in Article 12.1 of the Directive, and are as follows: 


(a) The overall objectives of the national policy; 

(b) Milestones and timeframes for achieving the objectives; 

(c) The inventory of the spent fuel and radioactive waste;

(d) Concepts or plans and technical solutions from generation to disposal; 

(e) Concepts or plans for the post-closure period of the disposal facility; 

(f) Necessary research, development and demonstration activities; 

(g) The responsibility for the implementation and performance indicators; 

(h) The assessment of the cost of the programme;

(i) The financing scheme; 

(j) The transparency policy or processes; 

(k) If applicable, the concluded agreement(s) with a Member State or third country on management of spent

fuel or radioactive waste, including on the use of disposal facilities.


Mine spørgsmål er:


1. Vil både mellemlagerplan og slutdepotplan blive omtalt?


og 


2. vil der i den slutdepotplan, der omtales, være taget hensyn til den kritik og de anbefalinger, der er fremkommet i bl.a. danske og udenlandske høringssvar i forb. med miljørapporten? Også kritik og anbefalinger fra Johan Swahn, MKG, Gerhard Schmidt og Beate Kallenbach, Öko-Institut, som de bla. fremkom på konferencen den 24.3.15?Venlig hilsen,


Anne Albinus


21.4.15 fik jeg dette svar fra SUM:

Kære Anne Albinus

For så vidt angår afrapportering i forbindelse med EU-direktivet EURATOM kan jeg oplyse, at dette er i proces, og det er ikke endeligt afklaret, hvilke oplysninger der specifikt kommer til at fremgå heraf, ud over hvad der følger af direktivet.

Med venlig hilsen
citat slut

Comments