Kritik af slutdepotsagen fra Danmark og udlandet

  • Høringssvar fra Sverige og Tyskland juli 2014: 
  • Folketingsmedlemmer siger fra

  • Det Danske Center for Miljøvurderings Pressemeddelelse 11.2.13


    • Forhast ikke miljøvurderingen – giv tid til dialog og solide konsekvensvurderinger
    • Beslutningen om lokalisering af deponi for radioaktivt affald er en ikke-reversibel beslutning, som kræver tid til såvel gode vurderinger af mulige konsekvenser og til at få en dialog mellem eksperter og mellem eksperter og borgere. Dette understøttes af tidligere erfaring – også fra andre lande.
    • Inkluder alle alternativer ligeværdigt – og vær åben overfor andre aktørers alternativer

  • Udenlandsk kritik af slutdepotplanen - Se også siden Udsagn fra eksperter mm
Kritisk kommentar til slutdepotplanen fra Paul GudiksenPhD, pensioneret fysiker fra det statsejede Lawrence Livermore LabsGudiksens kommentar på engelsk. Han var med i the NucleaRegulatory Commission's emergency response team og derfor en af de første på Three Mile Island efter ulykken og en af de første amerikanere i Chernobyl

Comments