Hvor meget affald er der på Risø?


Se også Min side Om affaldet på Risø

Se depotvolumen side 6 og 7 i denne brochure fra 2005: ca. 5000m3 + 2000m3 lavaktivt uranmalm og 1000m3 underliggende jord + affald fra dekommissioneringen + evt. NORM affald fra Nordsøens olie- og gasboringer og affald fra forsøgsboringer efter skifergas i Nordjylland. 

Se også Affaldsmængde 2002NOTAT 2.2.2001 til Folketingets Miljø og Planlægningsudvalg: her skelnes tydeligt mellem kort- og langlivet affald. En skelnen der siden er nedtonet.

Side om NORM-affald og radioaktivt affald fra skifergas-boringer 


Sammenfatning af mængder og omtrentligt behov for deponeringsvolumen samt aktivitetsindhold i dansk radioaktivt affald per1. juni 2008 Tabel 2 NY: Side 53 og 54 i Beslutningsgrundlag 2008 

Dansk radioaktivt affald: mængder, typer, aktivitetsindhold 2005 

Page 14 from Danish Decommissioning Pre-Feasibility Study for Final Disposal of Radioactive Waste. Disposal Concepts May 2011.

Comments