Sidste Nyt

Se UFM's hjemmeside: "Deponering af radioaktivt affald" 


Regeringen foreslår, at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering fortsat oplagres på Risø i op til yderligere 30 - 50 år. I oplagringsperioden vil der fortsat blive afsøgt muligheder for at eksportere det mest radioaktive affald.

Regeringen har taget stilling i sagen og har i dag informeret uddannelses- og forskningsordførerne for de politiske partier om, hvilket løsningsforslag regeringen ønsker at føre politiske forhandlinger om.


- Det her er en sag, der kalder på omhu og grundighed. Vi skylder fremtidige generationer, at vi ikke haster noget igennem, men bruger den tid, der skal til, for at nå frem til en sikker, langsigtet løsning, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i pressemeddelelsen.


(...)

 Der skal helt nye undersøgelser til, når der skal findes mulige steder til et dybtliggende slutdepot, så de lokaliteter, som de hidtige undersøgelser peger på, er ikke længere aktuelle. En forlænget opbevaringsperiode giver tid til, at vi kan have en grundig politisk proces med inddragelse af kommuner og øvrige interessenter, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.


Planen ser sådan ud:

  • Preparation of the Decision by Danish Parliament on Management and Storage of Nuclear Waste in Denmark
  • Presentation to Parliament of a revised basis for decision-making by the end of 2016 in order to facilitate a political decision in 2017
  • Project management (define and monitor timelines, milestones and deliverables), coordination of contributions from institutions and experts, communication with stakeholders and, finally, production of background information and concept notes to support the political processRessortansvaret for deponering af radioaktivt affald - med undtagelse af tilsynsopgaver vedrørende deponering (SIS) - er flyttet til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) pr. den 29. juni 2015. 
"Danske myndigheder har fejlagtigt karakteriseret det meste af det danske atomaffald fra Risø som relativt ufarligt. Planerne om at anbringe alt affaldet i et overfladenært dansk slutdepot er derfor helt utilstrækkeligt, og processen bør gå om, mener atomforskeren Gerhard Schmidt fra det anerkendte tyske Ökoinstitut i Darmstadt."

Gerhard Schmidt siger bl.a. "Egentlig skulle man, før man begynder at finde et sted til et slutdepot, temmelig præcis vide, hvilken type slutdepot der er brug for. Og eftersom man ikke har vidst det, har man lavet en søgning efter stedet til et slutdepot, som reelt er værdiløs".

Se også under dokumenter

8. december 2014 rejste medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg og af Miljøudvalget til Holland for at se på mellemlager for atomaffald: Covra 

Sundhedsministeriets høringsnotat 22.9.14
og Rambølls Miljørapport til Sundhedsministeriet 2.10.14
Alle dokumenter findes på høringsportalen.
Høringsfrist 5.12.2014.
Sundhedsministeriets hjemmeside om atomaffaldet18.9.14:

Folketingsudvalg på atomtur Fyens Stiftstidende 21.8.14 Folketingets sundhedsudvalg planlægger en tur til det hollandske mellemlager COVRA. Adgang til avisen kan købes for 19 kr. 

LISTE OVER SLUTDEPOTER I VERDEN lavet af STUK den finske strålesikkerhedscentral

Erling Bonnesen rejser depot-sagen Fyens.dk 16.8.14: Bonnesen fra Venstre stiller spørgsmål til sundhedsministeren vedr. rapporten fra miljøøkonom Kim Degn Pedersen

Miljøøkonom: Ulovligt at blande atomaffald Bornholms Tidende 13.8.14: På egen hånd har en miljøøkonom udarbejdet en rapport om atomaffaldet fra Risø. Hans konklusion: Det bliver ikke håndteret korrekt. (Køb adgang til Tidende dagens avis for 10 kroner).

t.o. Grundnotat (2.12.2010) Forslag til Rådets direktiv (Euratom) om håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald KOM(2010) 618 endelig og Direktiv om fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affaldRådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald


Engelsk udgave af det polske høringssvar lagt på SUM 21.8.14

Modstanderne af atomaffalddepot håber på hjælp
fra forskere DR 15.8.14

Spørgeskema om atomaffald - deltag i undersøgelsen TV2 Bornholm 14.8.14

Ny rapport sætter fokus på atomaffaldet TV2 Bornholm 13.8.14

Kerteminde rapporten af miljøøkonom Kim Degn Pedersen

Miljøøkonom: Ulovligt at blande atomaffald af Torben Østergaard Møller, Bornholms Tidende 13.8.14. På egen hånd har en miljøøkonom Kim Degn Pedersen udarbejdet en rapport om atomaffaldet fra Risø. Hans konklusion: Det bliver ikke håndteret korrekt.

Svenskere leverer sønderlemmende kritik af dansk atomdepot Ingeniøren 1.8.14

Høringssvar i forb. med miljøvurdering fra kommuner mfl er nu lagt online 8.7.14

Svar fra SUM: I starten af 2015 træffes der politisk beslutning, om man skal fortsætte med slutdepotløsning eller mellemlagerløsning

Stift frygter at atomlager vil give revner i fynsk middelalderkirke DR 10.7.14

Ny opmuntring i atomaffalds-slaget Skive Folkeblad 16.6.14
(læs for 10 kroner).
DF afviser nu også slutdepot Skive Folkeblad 15.6.14
Det andet parti er LA 
§ 20-spørgsmål fra DF om processen med det radioaktive
affald
 

Atomaffald kan eksporteres 10.6.14 TV2 Bornholm

Annonce-provokatør advarer mod atomaffald JP 10.6.14

Hvad har I gang i? frygter Bornholmsk atomdepot,
Ekstrabladet 10.6.14 + helsidesannonce

Vikingeskib til kamp mod atomaffald Kjerteminde Avis
10.6.14
Radioaktivt udslip skyldes måske ny type kattegrus Ingeniøren 27.5.14

Atomskrotløsning forsinket - affald hober sig op på Risø Ing.dk 26.5.14 
Der er 3 fejl i artiklen: Det korrekte er : borgermøderne er overstået og der laves ikke strategisk miljøvurdering af mellemlagerløsningen. Der er heller ikke udpeget steder til mellemlager jf PM 26.9.2013:
Beslutningsgrundlag for et mellemlager
Dansk Dekommissionering og GEUS er med assistance fra Statens Institut for Strålebeskyttelse ved at udarbejde et beslutningsgrundlag, der kan danne baggrund for en politisk beslutning om, hvorvidt man skal arbejde videre med tankerne om et mellemlager.   
Beslutningsgrundlaget vil forholde sig til fordele og ulemper ved et sådant lager og bl.a. beskrive, hvilke jordbundsforhold mv. et potentielt område skal have for evt. at kunne huse et mellemlager, men vil ikke pege på bestemte områder i Danmark.


Så er proppen taget af Risøs DR3 Ingeniøren 24.5.14


Jeppe Kofods kamp mod farlige kemikalier ude og hjemme læserbrev Tidende 24.5.14. Adgang kan købes her.

Atomaffald ligger bedst i Risø Leder Fyens Stiftstidende 18.5.14


Først til jul tages mellemlager op Folketidende 13.5.14


Jeg er bange for atomaffald læserbrev  Skive Folkeblad 12.5.14

Atomaffaldet - og kaninen op af hatten Debatindlæg Skive Folkeblad 12.5.14

Atomaffaldet og det politiske ansvar leder i Skive Folkeblad 10.5.14

Borgmester efter atomborgermøde:
Slutdepot det sikre sted Roskilde Lokalavisen 9. maj 14

Modstandere af atomaffald møder minister TV2Bornholm 8.5.14

Nødløgn - hvad bliver det næste? leder Skive Folkeblad 6.5.14

Pressemeddelelse Skive Kommune 6.5.14 Kom frem med argumenterne 

Leder i Skive Folkeblad 6.5.14 Atomaffald - og folkestyrets krise

TVMIDTVEST 5.5.14 Møde om atomaffald i Skive

Atter Vildledning om Mulighed for Slutdepotkoncept på Borgermødet i Skive 5. maj 2014 Atom Posten


Pressemeddelelse fra Skive Kommune og Morads om borgermøde 5.maj kl.17.00 i KulturCenter Limfjord. Sundhedsministeriets borgermøde er kl.19.00-21.00

Leder i Skive Folkeblad 3.maj 14 Nej til lokal atomlossepladsDu kan for 10 kroner købe adgang til dagens avis og læse flg. artikler: "Atomdepot en unødvendig risiko" "Politikere samlede folk til møde om atomaffald" "Atomaffald vil være en skamplet" og "Hilsen fra Californien". Avisen har modtaget en kritisk kommentar til slutdepotplanen fra Paul Gudiksen, PhD, pensioneret fysiker fra det statsejede Lawrence Livermore Labs. Gudiksen stammer fra Thyholm, som han forlod som 16 årig. Han var med i the NucleaRegulatory Commission's emergency response team og derfor en af de første på Three Mile Island efter ulykken og en af de første amerikanere i Chernobyl

Mellemdepot-løsning er stadig i spil Lemvig Folkeblad 29.4.14

Lad dog atomaffaldet forblive på Risø debatindlæg Politiken 28.4.14


Politisk kovending om depot for atomaffald JP 21.4.14

Claus Larsen-Jensen, S, Nej til Atomaffald på Bornholm16.4.14 


Borgermøder om atomaffald er pinligt dårlige siger Venstres Peter Juel Jensen til DR 9.4.14 
Et skrækkeligt borgermøde TV2 Bornholm 8.4.14


Atomaffald på altertavlen Folketidende 8.4.14 Se også Etik og Atomaffald: Referat fra møde i teologisk tænketank 30.1.14 Lolland-Falsters Stift


Departementschef afviser lukkethed Skive Folkeblad 8.4.14.

Adgang til artikel kan købes for 10 kroner. 

Embedsmænd fik klar besked på borgermøde i aftes. 
500 bornholmere afviste atomaffald. Skive Folkeblad 8.4.14

Bornholm sagde nej! Tidende 8.4.14


Der skal findes en sikker og miljørigtig løsning Tidende 7.4.14

Stort fremmøde til atomborgermøde TV2 Bornholm 7.4.14

Bornholm skal ikke have atomaffald Leder i Tidende 7.4.14

A-affald NEJ TAK  læserbrev Tidende 7.4.14

TV2 Bornholm sender direkte fra atom-infomøde i aften i Rønne 19.00-21.00 fra nyhedsudsendelsen kl.19.30 og kl.22 på LIVE og mere i morgen


BOMA håber på stort fremmøde TV2 Bornholm 6.4.14
Farligt/ufarligt, kan I bestemme jer? Læserbrev af BOMA's formand Louise Haxthausen 5.4.14 i Tidende

Leder Skive Folkeblad Lyt til borgerne om atomaffaldet 4.4.14

Tidsperspektivet og hjernecellerne omkring atomaffaldet
Læserbrev Tidende 4.4.14
Atomhistorien om ægget og hønen Læserbrev Tidende 4.4.14
Betons holdbarhed og klippegrundens vandtæthed Læserbrev Tidende 3.4.14

Nu skal befolkningen overbevises Læserbrev Tidende 2.4.14

Borgermøde i Lalandia om a-affald Folketidende 20.3.14:

"På trods af massiv modstand fra kommuner og borgere arbejdes der fortsat videre med den oprindelige idé om at slutdeponere Risøs atomaffald. I den forbindelse inviterer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til borgermøde mandag 31. marts klokken 19 til 21 i Lalandia."

Danmarks radioaktive affald Råstof Foråret 2014 (kommer online senere) Tidsskrift for Vedvarende Energi

Nyt borgermøde om atomaffald Kjerteminde Avis 18.3.14

Sundhedsministeriet inviterer til borgermøde 7.4.14 i Rønne, Tidende 15.3.14


Atomaffald på Risø - eller i udlandet, leder i Skive Folkeblad 14.3.14

Atomborgmestre vil have mellemlager 13.3.14 TV2

Se TV2 Fyen: Pressemøde med borgmestre fra atommøde i Kerteminde

Atomtopmøde i Kerteminde Kjerteminde Avis 13.3.14

Kerteminde skal være vært for møder om atomaffald torsdag den 13. marts 11.00-17.00


Lars Goldschmidt : Bornholm som atomaffaldsdepot - nej tak Bornholms Tidende 21.2.14

Claus Larsen-Jensen medlem af Europa-Parlamentet (S) om Atomaffald på Bornholm

Studerende på uddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning på Aalborg Universitet: Det radioaktive affald bør flytte ministerium JP 11.2.14

Lad atomaffaldet blive på Risø Politiken 8.2.14

Atomaffald bør blive på Risø Greenpeace, side 14 Efterår 2013

Etik og Atomaffald: Referat fra møde i teologisk tænketank 30.1.14 Lolland-Falsters Stift


Fortsat sammenhold mod atomaffald TV2 Bornholm 12.1.14

Atom-kommuner holder sammen Tv2Fyn 12.1.14

Lektor emeritus harcelerer mod regeringen i atomsagen Kjerteminde Avis 8.1.14


Belgien: Formodentlig har halvdelen af 9.770 tønder i Doel og Dessel med lavaktivt affald problemer med en gelatinøs substans, der siver ud. Det skyldes en kemisk proces mellem betonen og et radioaktive affald. Kilde: La libre.be 4.12.13.  

Orientering om status for undersøgelser angående deponering af aktivt affald fra Risø - Roskilde Byråd 18.12.2013 "DR3 blev absolut ikke bygget for at blive skilt ad" artikel i tillæg til Ingeniøren Året Rundt 2013 pp. 20-22Ny samarbejdsgruppe om atomaffald TV2 Bornholm 16.12.13

Risø-affald tilbage til Kvanefjeld? Råstof Vedvarende Energi 16.12.13 (artikel ikke online endnu)

OBS: der er flere faktuelle fejl i artiklen. 
Det korrekte er:

1. der er 10.000m3 lav -og mellemaktivt affald på Risø

2. i 1980 blev der sendt 5000 tons malm fra Kvanefjeldet til Risø for at lave uranudvindingsforsøg 

3. det uran, der har været i brændselselementer i Risøs reaktorer, stammer ikke fra Kvanefjeldet, men fra bl.a. USA og GB. Det meste er leveret tilbage, da der var tilbageleveringsaftale. Undtaget er de 233 kg særligt affald, højaktivt affald

4. affald fra Kvanefjeldet på Risø er affald/tailings og malmbjerg (råstof). Se fotos her.


12.12.13


Se klip TVLorry 12.12.13 kl.19.30

Stormfloden nåede ikke atomaffaldet Roskilde Avis 11.12.13 


Alliancemand vil holde på atomaffaldet SN 14.11.13

Liberal Alliance melder klart ud: Atomaffald skal blive på Risø Sallingweb 14.11.13

Atomaffaldet nye positive toner leder i Skive Folkeblad 13.11.13

LA: Atomskrald skal blive på Risø DR 13.11.13

Aktstykke 14 vedr. dekommissioneringen Folketinget 4.11.13

Tågesnak og tomme løfter læserbrev Jp 31.10.13

Kafka i Atomaffaldet - 1. Afsnit: Svar fra Sundhedsministeriet
Atomposten 30.10.13
2. Afsnit svar fra DD

Atomaffaldsalderen
Kronik JP 26.10.13

Mellemlager for atomaffald: Er der grund til
optimisme?

Bornholms Tidende 19.10.13

Når Greenpeace vildleder på Bornholm Tidende 11.10.13
Atomblogger : Greenpeace vil tage bornholmerne ved næsen P4 Bornholm 10.10.13

Risøs atomskrot gemmer på 50 ton sjældne jordarter
Ingeniøren 9.10.13

80 ton Risø-atomskrot skal sandblæses i udlandet Ingeniøren 8.10.13

Dagens tilbud: Affald fra Risø i spisebestik Atom Posten 8.10.13

Ekspert støtter atomaffaldsmodstandere Midt&Vest 7.10.13

Peer Review - Bare ikke i mit Sundhedsministerium Atom Posten 6.10.13

Hollandsk ekspert tror ikke på slutdepot TV2 Bornholm 4.10.13

Slutdepot helt urealistisk
DR 4.10.13

Atomskrot har kurs mod dansk lagerhal Politiken 4.10.13

Visit: I Holland går atomaffald, kunst og design hånd i hånd Politiken 4.10.13

UM: Eksport af atomaffald ikke i sigte DR 2.10.13
Lyt til P4 Bornholm 3.10.13


BOMA fik hul igennem til Astrid Krag P4Bornholm 2.10.13

Atomaffaldsmodstandere mødte Astrid Krag TV2 Bornholm 2.10.13

Bekymringsnotat til ministeren fra 6 borgergrupper 2.10.13 Kjerteminde Avis (Bekymringsnotat her)

Atom-Astrid uden overblik
 leder Skive Folkeblad 27.9.13
Atom-affald: Hvor står kommunerne nu? Kjerteminde Avis 27.9.13

Pressemeddelelse: sundhedsminister Astrid Krag: Kommuner, borgergrupper og eksperter skal inddrages  26.9.13

Atom-debatten fortsætter ud ad tre spor Kjerteminde Avis 26.9.13

Vovet at flytte atomaffald Politiken 26.3.13
Atom-debatten fortsætter ud ad tre spor Kjerteminde Avis
26.9.13

Eksperter i atomaffald har været på studietur i Holland. Her har man nemlig erfaringer med mellemdepoter.
Atomfolk til Holland Folketidende 21.9.13
Den 1.10. besøger repræsentanter for borgergrupper Hollands mellemlager for kerneaffald. Samtidig mødes andre 
borgergrupperepræsentanter med sundhedsministeren i København.

Eksport af dansk a-skrot har lange udsigter Ingeniøren 20.9.13

Borgmestre kræver at minister nedsætter en
kommission for atomaffald

P4 Midt & Vest 20.9.13

Roskilde med i kampen om bedre atomoplysning DR 20.9.13Oplæg på: Borgere som ressource i miljøvurderingen af Anders Rask/Morads.dk, Borgergruppen i Skive på Miljøvurderingsdag '13 i Aalborg


Udbud Strategisk miljøvurdering for placering af slutdepot for lav- og mellemaktivt affald 


Minister siger ja til atommøde TV2 Bornholm 20.3.13


Uafgjort med Risøaffaldet Roskilde Avis 10.8.13

Ingeniøren 9.8.13
TV2 Bornholm var med på mødet i København 7.8.13 ml. borgmestre og borgergrupperepræsentanter

Kampen om det danske atomaffald er igang  P1 orientering 7.8.13
Se kommentarer til udsendelsen på min blog

DR 7.8.13Skive Folkeblad 7.8.13

Uenighed om atomaffald på Lolland Folketidende 7.8.13

Atomaffald-modstandere: atomaffald kan sagtens ligge her P4/Sjælland 7.8.13


TV2Øst 7.8.13

Atomaffalds-modstandere på Lolland er kommet med et betinget "ja" til atomaffald TV2 Bornholm 7.8.13

Fælles møde om atomaffald Skive Kommune 6.8.13

Min kommentar:

Det fælleseuropæiske depot, der omtales i artiklen, som ERDO- samarbejdet går ud på, vil kun være til højaktivt og langlivet mellemaktivt affald. Ikke til det kortlivede affald, som der er mest af på Risø. 

Holland har samme mængde radioaktive affald som Danmark, dvs. 10.000 m3, og de har klassificeret alt som langlivet mellemaktivt. Det samme kunne Danmark gøre, og burde måske gøre, da der er en del kortlivet og langlivet, der er blandet sammen. I så fald vil alt det danske affald kunne komme i et fælleseuropæisk affaldsdepot, hvis det nogen sinde bliver til noget. Man skal jo finde et land, der vil huse det.

Hvad gør vi med atomaffaldet i Danmark? IDAmiljø arrangerer besøg på DD 27.8.13 kl.15.30-18.30

Åbent Hus Dansk Dekommissionering 20.9.13 kl. 15.00-18.30 Gratis adgang


Nyt depot til atomaffald Ian på Nive2.dk

Adgang til dagens avis kan købes for 18 krBrev af 1.7.13 fra 5 borgmestre til sundhedsministeren


Skrappere regler for atomkraft læserbrev Britta Thomsen S MEP Flensborg Avis 245.6.13

Bemærk at det drejer sig om 4 - fire - containere.


Folketinget bør ændre sin beslutning, P4 Bornholm Link til interview 4:35 min.

Atomaffald, folkemøde og mistillid leder i Skive Folkeblad 15.6.13

Ole Espersen: Hemmelighedskræmmeri i atomaffaldssag P4/Bornholm 15.6.13

Angsten for atomaffaldet Tidende 14.6.13
P4/Bornholm 12.6.13

Af NKS rapport fra 2001 fremgår det, at Risø vurderede en fortsat mellemlagring mulig - evt. også opførelse af et nyt mellemlager
Vi kæmper stadig Tidende 29.5.13Affaldet handler om opbevaring, læserbrev i Information af Jens Bjørneboe, Herning, ikke Helsinge som Information skriver, 24.5.13

Borgergrupperne mod atomaffald holder oplæg om deres oplevelse af borgerinddragelse i atomaffaldssagen, samt giver gode råd til en bedre proces. 
Oplæggene holdes både i Aalborg og København i august 2013.

"Mange tusinde tønder med radioaktivt affald skal åbnes igen i Sverige. I Danmark har man taget højde for problemet", står der i artiklen. Kommentar: læs dette blogindlæg: Nu er den gal igen 14.5.13
 
Min kommentar: bemærk, at der i det danske slutdepot med en sikkerhedshorisont på 300 år også deponeres langlivet mellemaktivt affald, der indeholder Plutonium-239, der er radioaktivt i flere hundred tusinder år.

"Hellere aktiv i dag end radioaktiv i morgen" lyder det i indbydelsen til folkemødet om risikoen for deponering af atomaffald på Kertinge Mark, der finder sted på sportspladsen i Kølstrup søndag den 26. maj Kjerteminde Avis 8.5.13. 

Åbenhed leder Skive Folkeblad 7.5.13

Årsrapport 2012 Dansk Dekommissionering

Brev fra sundhedsministeren til DN 30.4.13. Det må være svar på brev fra DN af 8.1.13

Usaglig dækning af dumpning Information 29.4.13

Afvisning er taktisk (ikke online)  Folketidende 25.4.13

Atomaffaldet - kampen fortsætter Skive Folkeblad 24.4.13Politikerne i regionsrådet i Region Midtjylland besluttede i dag at støtte to midt- og vestjyske kommuner i deres kamp imod atomaffald.


Drikkevand og atomaffald Skive Folkeblad 16.4.13

Åbent brev til sundhedsministeren fra Borgergrupperne mod Atomaffald 


TV2 Bornholm 18.3.13

DR 18.3.13

DR 18.3.13

Skive Folkeblad 18.3.13

14.3.13 fra de 5 borgergrupper i forb. med møde med sundhedsministeren 18.3.13

11 spørgsmål fra de 5 borgergrupper 

til sundhedsministeren 
FIFTH REVIEW MEETING, 2015


5. nationale rapport fra Danmark til Joint Convention IAEA oktober 2014

Den femte nationale rapport fra Danmark er udarbejdet af Statens Institut for Strålebeskyttelse i samarbejde med Dansk Dekommissionering og Beredskabsstyrelsen.

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Fifth National Report from Denmark

Danmark vil i henhold til konventionens bestemmelser modtage og besvare spørgsmål til den femte nationale rapport. Spørgsmålene forventes besvaret i foråret 2015, og som for tidligere rapporter vil en anonymiseret sammenstilling af spørgsmål og besvarelser kunne læses her.Atommøde i sundhedsministeriet TV2Fyn 28.4.14

Resumé af sundhedsministerens møde m. borgmestrene 28.4.14 - De 5 borgmestre har 7.5.14 sendt et brev til sundhedsministeren.

Sundhedsministerens svar til borgmestrene 1.7.14 


12.5. sundhedsministeren mødtes med borgergrupperne: 

Modstandere af atomaffald møder minister 
Borgergrupper mod atomaffald ønsker frivillighed 
P4 Bornholm 12.5.14
Se video møde med sundhedsministeren

Resumé her af mødet 12.5.14. F7 Håndtering af radioaktivt affald fra Risø 

Radikale Venstre arbejder for


at atomaffaldet på Risø placeres på et mellemlager, hvor det kan ligge forsvarligt i mindst 50-100 år. 

at processen med at finde en permanent løsning fremover sker i regi af en bredt sammensat atomaffaldskommission eller -råd bestående af danske og internationale eksperter, myndigheder, berørte kommuner, interesseorganisationer og berørte borgere. 

at sikre, at der er størst mulig åbenhed om processen.

 

Resolutionen er vedtaget 
men den betyder åbenbart intet, da RV aldrig taler om at de er for et mellemlagerInformation om det nye EU-direktiv om sikker kerneaffaldshåndtering, der skal implementeres august 2013 

NAPRO Guidelines for nationale programmer. DD skal lave Danmarks senest 2015

Euradwaste'13 14.-16.10.2013 Vilnius - EU's side
Læs og forstå hvad der er galt med slutdepotkonceptet 
af direktør Johan Swahn MKG og cand. jur. Niels Henrik Hooge

Link til mellemlager

Problemer med udenlandske slutdepoter: 
Sverige, Tyskland og USA. Læs her

Undersider (1): Artikler efter 1.1.14
Comments