Problemer med udenlandske slutdepoter


Innehållet i närmare 3000 avfallstunnor med radioaktivt avfall i slutförvaret för kortlivat och radioaktivt avfall, SFR, har visat sig osäkert. Tunnorna, som kommer från det svenska historiska kärnprogrammet, kan innehålla mer långlivat avfall än tillåtet. Kärnavfallsbolaget SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten utreder nu vad som ska göras. Troligtvis måste tunnorna tas upp från SFR. Læs mere på MKG.se

Utförvarat avfall kan vara fel dokumenterat  6. marts 2013 Strålsäkerhetsmyndigheten

Comments