Nyttig læsning

    • I 2005 inden udpegningen af den kommune, der skal huse slutdepotet, skrev TV2 (ikke online mere), at Greenpeace kritiseredeat myndig­hederne på den måde "spreder angst og uro" i de egne af landet, der udpeges som mulige placeringer for depotet. "Det ville være mest rigtigt at op­rette et slutdepot lige i nærheden af den tidligere reaktor ved Risø"siger Tarjei Haaland fra Greenpeace.
  • Lyt til en radiouds.: Det handler om, hvordan den traditionelle naturvidenskabelige ekspert-autoritet blev pillet fra hinanden under atomdebatten, fordi de lange matematiske beregninger over sandsynligheden - eller risikoen for havari ikke gav et tilfredsstillende svar for mange. i Hjørnet: Atomkraft under pres og fremtidens energi 25. januar 2006 kl. 17:10 på P1 25
  • Artikel 15.10.2000, JP, Ingen plan for Risø-affald: "Både miljøorganisationer, folketingsmedlemmer og delvist også forskningsminister Birte Weiss (S) kritiserer Forskningscenter Risø for at have ignoreret spørgsmålet om, hvad der skal ske med de 10.000 tons radioaktivt affald, der hober sig op på centrets grund ved Roskilde".


  • "Det nytter ikke noget at gennemtrumfe en beslutning om at placere et depot for atomaffald uden at have lokalbefolkningen med. Det står efterhånden klart for amerikanerne, efter de har bakset med at etablere slutdepot i Yucca Mountain i Nevada i årtier". in 

    NPInvestor, 30.1.2012


nuklear ekspert Kurt Lauridsen, 14.9.12.
 
  • Paradis, læserbrev i Tidende, 21.8.2012


Steen Gade, SF-ordfører på området, sagde bl.a. under 1. behandlingen af R 4  Redegørelse om Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald 29-1-2009: "Der står i redegørelsen, at man skal lægge vægt på inddragelse af international ekspertise, og det vil vi også lægge meget vægt på og sige, at al international ekspertise skal inddrages. Og jeg vil også sige her, at vi må bruge de penge, der skal bruges til det. Jeg 
synes, det er et stort projekt på den måde, og vi må bruge de penge, der er nødvendige. Hellere en undersøgelse for meget end en for lidt."
Comments