Artikler indtil 31.12.12

Ældre artikler klik her - Artikler om emnet på TVEast - Artikler om emnet på Fyens.dk - DR.dk/P4 - Roskilde Avis - Berlingske

Borgmester Stig Vestergaards nytårstale:

 "De fem kommuner er helt enige om, at de ikke ønsker et affaldsdepot, og at der skal findes en anden løsning".

Leder, Skive Folkeblad, 27.12.12. Astrid Krags svigt om atomaffaldet

Søren Vesters Hilsen til Astrid KragSkive Folkeblad, 23.12.12Minister virker arrogant, Skive Folkeblad, 20.12.12 (artikel ikke online, adgang kan købes)'
Atom-modstandere vil have kommission, TVMidtVest, 19.12.12 


Hvor u-sund er vores sundhedsminister, læserbrev, Tidende, 17.12.12

Leder i Skive Folkeblad, Glæde i Thise og frygt, 15.12.12 

Risø og udlandet er nu med i processen iflg. Margrethe Vestager skriver Skive Folkeblad, 11.12.12

min kommentar: Risø er med som såkaldt 0-alternativ. Læs om 0-alternativer side 18

t.o. Medlem af Folketinget Per Clausen (EL) har den 28. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. S 541 til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares.
Spørgsmål S 541:

”Er ministeren enig i, at en fortsat placering af atomaffaldet fra Risø i et midlertidigt depot indgår i den strategiske miljøundersøgelse, som skal gennemføres i 2013?”

Svar:

Ja. I en kommende strategisk miljøvurdering vedrørende placeringen af et slutdepot vil en fortsat placering af affaldet i mellemlager på Risø indgå som såkaldt 0-alternativ. citat slut

Atomaffaldsboringer i Skive vakte stor opsigt og harme, Salling Avis, uge 49

Den rigtige vej med atomaffald, Skive Folkeblad 26.11.12

  • Noter fra byrådet, 2.11.12 "Merete Dea Larsen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, er for tiden også i Folketinget som suppleant. Her har hun brugt lejligheden til at rykke miljøminister Ida Auken (SF) for en tilkendegivelse om, hvornår en revideret fingerplan kan være færdig. Denne plan skal være klar og indeholde et afsnit om, at ?byudviklings-fingeren til Roskilde? også omfatter området ved Risø, hvor kommunen forberede et nyt stort erhvervsområde ved siden af det eksisterende forskningscenter. Borgmester Joy Mogensen roste initiativet og opfordrede alle partier til at bruge deres kontakter på Christiansborg til at fremskynde denne plan."

  • Vi har brug for atomdepotet, DR.dk, 28.10.12  Min info: affald fra sygehuse og industri er 8m3 pr. år. Det indeholder bl.a. Technetium-99, der er radioaktivt i 2,1 mio år. Det vil man så i Danmark deponere i et 300-årigt depot, hvor andre lande, f.eks. Sverige taler om dybe borehuller 2-4 km nede i jorden. Man kan også mellemlagre det og formodentlig senere udskadeliggøre det ved transmutation/kerneomdannelse. Læs ordførertale fra 2009.
  • Ny dagsorden i atomaffaldssagen, Skives Borgmester, 26.10.12


Holland har bygget atommellemlager, Bornholms Tidende, 29.10.12 

Leder, Skive Folkeblad, Lille fremskridt om atomaffaldet, 26.10.12
PM fra SUM, 26.10.12 
bemærk at pressemeddelelsen fremhæver den svageste og
mindst troværdige indvending mod slutforvaringskonceptet – transportafstandene -
som den vigtigste. Det er smart taktik, fordi den allerede er tilbagevist af SIS.
Anders Lund Madsens Dårligt Nyt, 25.10.12

Chef for atomaffald: Tegn på at vi kan sende brændsel til udlandet, Ingeniøren, 25.10.12 

Der vil dog stadig i affaldet være langlivet mellemaktivt affald, der er radioaktivt i flere hundrede tusinder af år, bl.a. plutonium-239.

Se denne rapport (appendix A fra side 245) og referat fra mini-høring 2005:  "Det blev fremført, at hvis Danmark kunne eksportere de 233 kg forsøgsbrændsel kunne alt affaldet uden problemer deponeres terrænnært. Hertil blev svaret, at der også er andet langlivet affald, der vil kræve særlige overvejelser og foranstaltninger ved terrænnær deponering, bl.a. et antal store brugte ά- kilder. Endvidere er der et sorteringsproblem, da noget af det langlivede materiale vil være blandet med kortlivet. Det er således ikke ligetil, at stille det langlivede affald til side og afvente en senere eller anden løsning".

min info: der kan sandsynligvis i fremtiden udvikles ny teknologi til at uskadeliggøre det langlivede affald, derfor er mellemlager fortsat en god løsning.

Leder i Information Ansvarsdeponering, 25.10.12  
Interview med svensk kerneaffaldsekspert i Bornholms Tidende  

P1 dokumentar 25.10. kl.14:03 "Hvad skal vi gøre med affaldet?"

Information 23.10.12 og Information 24.10.12

Leder , Skive Folkeblad, Ny kurs om atomaffaldet, 23.10.12

Atomaffald en ommer, DR, 23.10.12
Derfor gik Astrid Krag fra atomhøring, JP, 23.10.12
Høring: Krav om yderligere undersøgelser, TV2, 23.10.12
Atombeslutning slår revnerFyens.dk, 23.10.12
Borgmester ved atomhøring: Ministeren løj Fyens.dk, 22.10.12
Bornholm siger nej tak til atomaffald, leder, Tidende, 22.10.12


Flere politikere tvivler, Tidende, 22.10.12


Høring: regning sendes videre, TV2, 22.10.12

Ingen opbakning til Astrid Krag, DR, 22.10.12

Enhedslisten kræver ny forhandling om atomaffald, Inf. 22.10.12

Atomaffald på Fyn? Høring er gået i gang, Fyens Stiftstidende, 22.10.12


Atomskrald Nej Tak, Information 22.10.12

Borgmester : Brug vores ler, DR, 22.10.12

Politisk røre om atomdepot, DR.dk, 22.10.12

Hård kamp om at undgå atomaffald, Den korte Avis, 21.10.12

Stolelegen om det danske atomskrot: "Borgmestre fra fem kommuner kæmper imod, at deres kommuner skal lægge jord til slutdeponering af det danske atomaffald. Meget tyder på, at indsatsen er forgæves.", Ingeniøren, 21.10.12
Min kommentar til artiklen.

Oversigt Bornholms Regionskommune

Bornholms Tidende, 20.10.12

Borgernes protest er vigtig, DR.dk/Bornholm, 20.10.12

Skive siger nej til atomaffald, Berlingske, 20.10.12

Underskrifter mod Risøaffald, læserbrev, Skive Folkeblad, 20.10.12

SF og atomaffaldet læserbrev Kjerteminde Avise 17.10.12
Skive Folkeblads leder - atomaffaldet stop op nu, 16.10.12

Protestgrupper gør klar til høring, TVMidtVest,18.10.12

Informationspolitik, dansk oplysningstradition og Løgstrup

12.368 siger nej, Skive Folkeblad, 19.10.12

Hemmelig Risø-høring, Lokalavisen Frederiksund, 19.10.12
Bragt i mange lokalaviser på Nordsjælland og i Aarhus.
min kommentar: det forholder sig ikke som der står i artiklen: 1. høringen blev offentliggjort 4.10.12, og 2. høringen skal give MF’ere bedre grundlag for at tage stilling til placering af atomaffaldsdepot fra Risø. 

Leder i Ingeniøren, 19.10.12: Politikerne må stoppe misbruget af eksperter læs i den forb. dette læserbrev, 15.4.11 af en svensk ekspert

Vælg jordnært atomdepot, læserbrev, JP, 19.10.12

SF og atomaffaldet,  læserbrev, Tidende, 18.10.12


min kommentar: Der er vist gået finanslov i det.

Folketinget har ikke ændret beslutning, læserbrev, Viborg Folkeblad, 16.10.12

Konservativ spørger til atomaffald, DR.dk/P4, 16.10.12


Atomaffald er en national opgave, af Roskildes borgmester, Bornholms Tidende, 16.10.12

Skives borgmester svarer minister igen - Vi blev ikke hørt, Skive Folkeblad, 15.10.12 (ikke online)

Borgmester om Risø: Atomaffald er en national opgave, Egedal, 12.10.12

Skives Borgmester: Lad jer ikke presse af Astrid Krag, 12.10.12

Uro om Risø-affald, TV2Fyn, 11.10.12

Atomaffaldet kan ikke være på Risø, TV2MidtVest, 11.10.12

Risø ikke egnet til atomaffald, Skive Folkeblad, 11.10.12

Atomaffald skal eksporteres, DR.dk/P4/fyn, 11.10.12

Voldsom kritik mod atom-planer, TV2fyn.dk, 11.10.12

11.10.12

Eksperter dømmer Risø ude til atomaffald, Avisen.dk  10.10.12
"Sundhedsminister Astrid Krag (SF) har nu skrevet til alle partier og bedt dem bekræfte, at de står bag den vedtagne udvælgelsesproces". Det skal ske senest 25.10.12.

GEUS: RISØs lerlag er for tynde til atomaffald, Ing.dk, 10.10.12
Politikerne spises af med gentagelse af rapport om Risøs atomskrot:  "Politisk spin" siger professor i miljøret til Ingeniøren, 21.9.12

Risø er helt uegnet som atomdepot, Roskilde, 10.10.12
Fællessang mod prøveboringer onsdag 10.10.12, Kertinge

Atom-Krag? 
Skive Folkeblad, 9.10.12

Beskyttelse af fremtidige generationer,
 Tidende, 9.10.12

Ikke nok åbenhed om atomaffald, Tidende, 8.10.12

Atomboringer Kertinge Mark, TV2, 8.10.12 og DR


 "Atomaffald behøver ikke at ende det sikreste sted" (ikke on-line) Politiken 7.10.12

1. Artiklen omtaler desværre ikke en mellemlagerløsning ved Risø, som flere ansatte her har sagt kan lade sig gøre i de næste 100 år

2. I artiklen står at "Slutdepotet kun skal indeholde det kortlivede lav- og mellemaktive affald - ikke de 233 kg med langlivede isotoper". 
Dette er ikke korrekt: 

I et svar 25.5.2011 til Per Clausen, EL, svarede Bertel Haarder: "Det fremtidige slutdepot i Danmark vil indeholde lav- og mellemaktivt affald, hvoraf noget indeholder langlivede isotoper, det vil sige med en halveringstid på mere end 30 år".
....

Min info: De langlivede isotoper er bla. plutonium-239, der er radioaktivt i flere hundrede tusinder af år. Og der er også langlivede isotoper ud over de 233 kg iflg. denne rapport. Appendix A.
Thyholm siger nej til atomaffald, Nordjyske, 7.10.12
S foreslår eksport af Risøs atomaffald, Dr.dk 2.10.12
Peter Juel Jensen, V: Intet atomaffald til Bornholm, DR.dk/P4
Føljetonen Vildledning, Bornholms Tidende 2.10.12
Alternativer til deponering, Skive Folkeblad, 1.10.12
En uds. 30.9.12 fra TV/Midtvest  

Annette Vilhelmsen støtter Astrid Krag i at affaldet skal væk fra Risø. Dr.dr/P4, 29.9.12

Obs der står at et fælles europæisk depot ikke er muligt. Det er ikke korrekt. ERDO arbejdsgruppen arbejder på et fælles depot i Europa for langlivet radioaktivt affald for de lande, der ikke selv har store mængder langlivet affald. Man skal dog først blive enige om en del, bla. hvor et sådant depot skal ligge. Så det kan først være engang i 2020 erne.

Roskilde Byråd til minister og Folketing: Risø for usikker til atomaffald,
 
Roskilde Lokalavisen, 27.9.12
 
Risø affald truer nationale sikkerhed, Dr.dk/P4/Sjælland, 26.9.12 Borgmesteren udtaler at en nuklear ekspert fra Risø er en "tilfældig ekspert". Det er han absolut ikke, men det vidner om den desperation der pt er.

Den konservative gruppe på Christiansborg mener affaldet bør blive på Risø, TV2, Bornholm, 26.9.12 
Hvem vildleder hvem? Om Carsten Hansens udtalelser i radio 24/7 om at affaldet er ufarligt
Henvendelse til Folketinget fra Bornholms borgmester, DR, 20.9.12
Vildledning for åben skærm, Bornholms Tidende, 24.9.12
DR.dk/København, 23.9.12
Nu borer man igen på Thyholm, 23.9.12 
Tyskland sjusker med atomaffald, Information, 19.1.2010


Politikerne spises af med gentagelse af rapport om Risøs atomskrot:  "Politisk spin" siger professor i miljøret til Ingeniøren, 21.9.12"Det er uden for fatteevne, hvis ikke sundhedsminister Astrid Krag meget hurtigt stopper al snak om at flytte atomaffaldet fra Risø til en anden placering i Danmark. Den nuværende usikkerhed rammer alle de berørte områder". 
Leder i Skive Folkeblad, 19.9.12

Er politikerne blevet vildledt eller vildleder de?

Lyt til

 Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter,  der i radio 24/7 29.3.2012, 22:40 minutter inde i udsendelsen, siger, at affaldet ikke er farligt og giver mindre stråling end baggrundsstrålingen på Bornholm. 

Det korrekte er: 1. Det meste er ufarligt efter 300 år og en mindre del først efter mere end 500.000 år iflg. Risø tidl. reaktorchef. 2. Affaldet lægger noget til den baggrundsstråling, der i forvejen er på Bornholm.

Radikale Venstre sagde nej til atomaffald i Thise i maj 2011. Bertel Haarders svar

Notat om atomaffald vedtaget, kommunalbestyrelsen, Bornholms Regionskommune, TV2, 20.9.12

Et atomaffaldsdepot er ikke ønskværdigt for landbruget, Bornholms Tidende, 21.9.12

REO har den 24.8.2012 sendt brev til borgmestrene i de fem kommuner, der er udvalgt til at huse et depot for radioaktivt affald fra Risø.

Atomaffaldet og Skives drikkevand, leder

          Skive Folkeblad, 19.9.12

S: sætter atomholdning på standby, DR.dk 18.9.1

Lad a-affald blive på Risø, Kristian Pihl Lorentzen, Skive Folkeblad, 17.9.12

Atomdepot i jordskælvsområde, Netavisen Bornholm, 16.9.12
Pengespild?, Blogindlæg, 16.9.12

Ingen tør tage ansvaret:

Fra Bornholms Tidende 14.9.12: Vi i bestyrelsen for Bornholm mod Atomaffald er tiltagende bekymrede bl.a. fordi:

"Da vi spurgte GEUS (statens geologiske institut), hvis repræsentanter vi havde møde med i sidste uge, om deres undersøgelser er afgørende for hvor dybt affaldet skal ligge, fik vi svaret, at det var en politisk beslutning. 

På spørgsmålet om på hvilken baggrund politikerne skulle beslutte dette, var svaret, at det var efter rådgivning fra den af ministeriet nedsatte embedsmands- og expertbaggrundsgruppe, hvori GEUS også er repræsenteret. Så vi sad lidt med det gamle spørgsmål om ægget og hønen, men med en massiv fornemmelse af at næsten uanset hvad, så er beslutningen om et slutdepots placering politisk".

 

Berlingske, 23.8.2011:

“Risø Park er et projekt mellem DTU, Roskilde Kommune, RUC og Region Sjælland. Parterne vil skabe synergi mellem virksomheder og forskningsmiljøet og tiltrække selskaber inden for cleantech eller miljøvenlige energiformer. Målet er med tiden at skabe 4.000-5.000 arbejdspladser i Risø Park
Atomaffald - ressource såvel som problem, Videnskab.dk, 25.4.2011

Atomaffald, læserbrev, Tidende, 13.9.12

Giftgas - atomaffald - signalværdi, Tidende, 11.9.12

Spørgsmålet om det radioaktive affald, Tidende, 29.8.12

Problemet i kernen" Berlingske, 19.2.02

Atomdepot er en giftig sag, Berlingske, 30.3.11
 
  • Åbent møde i Teknik & Miljø, Bornholm, 20.8.2012, Se Punkt 12 Orientering om indledende proces for mulig placering af radioaktivt affald med foreløbig tidsramme. Referat af mødet her
  • Jørgen Koefoed har ringet til Dansk Dekommissionering og talt med en kommunikationsrådgiver, 18.7.2012
  • Send atomaffaldet til udlandet, mener miljøprofessor Peter Pagh, gæst hos Poul Friis, P1 formiddag, fredag 17.8.12 kl.9.10. Kan genhøres, vær opmærksom på nogle få fejl:
Obs! Der bliver i starten af uds. oplyst, at der er 4 udpegede kommuner, hvor af 1 senere udpeges til at huse slutdepotet. Der er dog pt. udpeget 6 steder i 5 kommuner. Mht. transport af affald er det korrekte 250 lastbiler med hænger. I depotet skal, som der korrekt bliver sagt, lav- og mellemaktivt affald. Det drejer sig dog om både kortlivet og langlivet mellemaktivt og evt. også højaktivt affald, 233 kg langlivet brændselssaffald, omdefineret til mellemaktivt, som man i mere end ti år har forsøgt at komme af med til udlandet - og stadig forsøger.  Desuden skal der også evigt giftigt affald i depotet.
Comments