Hvorfor denne hjemmeside?

Jeg har læst, spurgt i Danmark og i udlandet, (eksperter og venner, der har arbejdet mange år i branchen) og derefter skrevet om atomaffaldsdepotet på min blog, fordi jeg synes, der er uklar information til borgerne. Stik imod hvad en tidl. sundhedsminister var indstillet på, nemlig "en åben og offentlig proces med hensyn til placeringen". Samme minister afviste i maj 2011 at mødes med borgmestre fra 5 udpegede kommuner. Først et år senere fik de 5 et møde med den nye sundhedsminister. 

Vi savner information, sagde en bæravler i Kertinge til TV2 i maj 2011: Hverken borgere eller Kerteminde Kommune havde fået information. 

EU anbefaler klar og effektiv oplysning. En Eurobarometer-undersøgelse fra 2008 viser, at borgerne i EU ikke føler sig godt nok informeret om atomaffald. 
 
Jeg fornemmer, der er ting, der holdes skjultSom ofte når det drejer sig om atomkraft og radioaktivt affald viser samfundets demokratiske underskud sig. Jeg mener, det er stærkt problematisk at lægge et slutdepot i områder, skortder bl.a. er afhængige af økologisk produktion eller turisme. Ligesom slutdepotetkonceptet ikke virker som en god idé, da man vil slutdeponere både kortlivet og langlivet radioaktivt affald i samme depot med en sikkerhedshorisont på 300 år. Noget af det langlivede affald indeholder det ultragiftige plutonium-239, der er radioaktivt i hundredtusinder år.
Comments