BorgergrupperFoto tv:
 1.10.13 Medlemmer af borgergrupper og Politikens journalist venter på at komme ind og se og høre om Hollands atomaffald, der opbevares i ca. 100 år på et mellemlager COVRA.nl - Se Politikens fotos. - Links på dansk til viden om Covra

  • Stemninger fra en folkefest på Vikingemuseet fordi slutdepotet er sat på bero 7.5.15 Munkebo Lokaltv
  • Borgermøde om atomaffald på Kertinge MarkOnsdag d. 23. januar 2013 var der lagt an til borgermøde omkring atomaffaldsdepot på Kertinge Mark.
    Et fyldt Kølstrup Foramlingshus var rammen om dette møde der i panelet havde:
    Anne Albinus – Borgmester Sonja Rasmussen – Byrådsmedlem Torben Andersen og Folketingsmedlem Jan Johansen.
    Der var velkomst ved Torben Larsen og ordstyrer var Jørgen Povlsen.  Munkebo Lokaltv

Oplæg på: Borgere som ressource i miljøvurderingen af Anders Rask/Morads.dk, Borgergruppen i Skive på Miljøvurderingsdag '13 i Aalborg


Videoer:

Musikvideo lavet af BOMA

Se også Peter Larsen/Erna Iversen fra Folkets talerstol om atomaffald og Plutonium-sangen hvor du kan se, hvor et slutdepot evt. skal ligge, hvis det kommer til Bornholm, ved Østermarie.

synger Plutonium-sangen
Kommuner

Kerteminde Kommune

Brev fra Skive Kommune til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder

Fra Kerteminde 30.4.12., DR

Flere fynske kommuner imod atomdepot, TV2, 16.5.12Comments