Borgergrupper

De gamle borgergrupper er nedlagt.

De fem lokale borgergrupper, der de sidste 7 år har kæmpet mod nedgravning af atomaffald, stifter landsdækkende forening: Borgergruppen for en forsvarlig håndtering af det danske atomaffald.

Et enigt Folketing vedtog den 15. maj 2018 beslutningsforslag B 90 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald. Borgergrupperne vil i denne forbindelse takke politikerne for at have lyttet til borgerne.
Med vedtagelsen af forslaget har borgergrupperne været med til at sikre:
- at der ikke sker en uforsvarlig slutdeponering i lav dybde
- en forsvarlig mellemlagring der giver
* tidsmæssig mulighed for at udnytte nye teknologiske landvindinger
* mulighed for at trække på internationale erfaringer
* mulighed for at arbejde på en fælles international løsning
- reel borgerinddragelse i planlægnings- og beslutningsprocessen

Perspektivet i beslutningsforslaget rækker frem mod år 2073. Dette sammenholdt med de opnåede resultater gør, at bestyrelserne i borgergrupperne anbefaler medlemmerne, at man opløser de lokale foreninger og nu samler kræfterne og stifter en landsdækkende forening. Foreningens formål bliver at videreføre de lokale borgergruppers arbejde for en forsvarlig håndtering af det danske atomaffald. 

Med venlig hilsen
Bornholm mod atomaffald – BOMA
Kerteminde mod atomaffald
Lolland mod atomaffald
MORADS 
Thyholm mod atomaffald

Foto tv:
 1.10.13 Medlemmer af borgergrupper og Politikens journalist venter på at komme ind og se og høre om Hollands atomaffald, der opbevares i ca. 100 år på et mellemlager COVRA.nl - Se Politikens fotos. - Links på dansk til viden om CovraFredag d. 31/08-2018, nedlagde Atomgruppen på Kertinge Mark sig selv. Det skete ved en fest på legepladsen ved siden af Kølstrup Forsamlingshus, hvor man her plantede et træ for at demonstrere, at det var det eneste der blev gravet ned.
Der var iøvrigt udstillet et flot atomtapet lavet af Gudrun Heltoft. 

Se festen på Munkebo TV   • Stemninger fra en folkefest på Vikingemuseet fordi slutdepotet er sat på bero 7.5.15 Munkebo Lokaltv
  • Borgermøde om atomaffald på Kertinge MarkOnsdag d. 23. januar 2013 var der lagt an til borgermøde omkring atomaffaldsdepot på Kertinge Mark.
    Et fyldt Kølstrup Foramlingshus var rammen om dette møde der i panelet havde:
    Anne Albinus – Borgmester Sonja Rasmussen – Byrådsmedlem Torben Andersen og Folketingsmedlem Jan Johansen.
    Der var velkomst ved Torben Larsen og ordstyrer var Jørgen Povlsen.  Munkebo Lokaltv

Oplæg på: Borgere som ressource i miljøvurderingen af Anders Rask/Morads.dk, Borgergruppen i Skive på Miljøvurderingsdag '13 i Aalborg


Videoer:

Musikvideo lavet af BOMA

Se også Peter Larsen/Erna Iversen fra Folkets talerstol om atomaffald og Plutonium-sangen hvor du kan se, hvor et slutdepot evt. skal ligge, hvis det kommer til Bornholm, ved Østermarie.

synger Plutonium-sangen
Kommuner

Kerteminde Kommune

Brev fra Skive Kommune til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder

Fra Kerteminde 30.4.12., DR

Flere fynske kommuner imod atomdepot, TV2, 16.5.12Comments