Høringssvar Sverige

22.1.2015 høringssvar - MKG's høringssvar 19.1.2015

Remiss om danskt slutförvar av låg- och medelaktivt avfall

Sverige har nu möjlighet att lämna synpunkter på vad som bör ingå i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen och eventuell gränsöverskridande miljöpåverkan. Svar önskas senast 10 juli 2014.

Klik nederst for at downloade høringssvar fra MKG.se og SSM.se