Det historiske affald fra Forsøgsstationen Risø

Vedr. tønder med historisk affald, dvs. tønder med udokumenteret affald: 


Danmark burde undersøge muligheden for et samarbejde med SVAFO i Sverige. Man kan dog i DD's årsrapport 2012 side 12 læse, at der er erfaringsudveksling med det hollandske mellemlager Covra.nl.

I Sverige skal det historiske affald, når det er karakteriseret, i et slutdepot for langlivet mellemradioaktivt affald, SFL, der er operationelt fra cirka 2050. I Sverige slutdeponeres det historiske affald ikke i slutdepotet til kortlivet radioaktivt affald, SFR, der har en sikkerhedshorisont på 500 år. Link til SVAFO's Röntgenprojekt.

Det danske historiske affald bliver pt. karakteriseret, (Aktstykke 57), men det får ifølge Dansk Dekommissionering i P4 Bornholm ingen betydning for klassificeringen. Dvs. det danske historiske affald vil blive slutdeponeret/gravet ned med en sikkerhedshorisont på cirka 300 år.Comments