Fra gemmerne 4

Da Danmark undersøgte muligheden for at komme af med atomaffald til Vesttyskland, hvis der blev indført atomkraft i Danmark.


Ole Stig Andersen fortæller i En Pet Chefs erindringer, forlaget SOHN, 2012


Jeg citerer side 503:


"En meget speciel sag førte Erling og mig til Bonn. Et dansk dokument vedrørende spørgsmålet om mulig opbevaring af dansk atomaffald i Vesttyskland var lækket til den tyske presse. Vi havde jo ikke atomkraftværker, men det var vigtigt at have undersøgt, hvor vi kunne komme af med affaldet, hvis vi en dag fik atomkraft. Der var ingen tvivl om, at lækagen skulle søges i Bonn, men man ønskede ikke fra Udenrigsministeriets side en egentlig politimæssig undersøgelse. Derimod ville man ikke have noget imod, at jeg tog til Bonn for at undersøge sagen nærmere. Det gjorde jeg så, og efter mine indledende undersøgelser kunne jeg lægge til grund, at hæfteklammen, som holdt dokumentet samlet, var blevet lempet af, således at dokumentet havde kunnet fotokopieres, uden at dette efterfølgende kunne konstateres. Klammens to ben var blot efter fotokopieringen sat ind i de samme huller. Om dette var tilfældet, fik jeg undersøgt på Teknologisk Institut, der fastslog at metaltrætheden i det ene ben var så udtalt, at man måtte antage at det lille stykke metal havde været bøjet mere end en gang.

Herefter fik jeg med ekspertbistand fra København taget fingeraftryk af samtlige medarbejdere på ambassaden for herefter at sammenligne disse med fingeraftryk, der var blevet fundet på dokumentet. Konklusionen blev, at der var ét sæt fingeraftryk på dokumentet, som ikke kunne føres tilbage til en medarbejder på ambassaden. Dokumentet havde altså været på afveje og var blevet kopieret. Længere nåede jeg ikke." citat slut
Comments