Fra gemmerne 3


- Den tidligere chef for affaldshåndteringen på Forskningscenter RISØ:


"Radioaktivt affald, der indeholder væsentlige mængder af plutonium skal opbevares utilgængeligt igennem hundred tusinder af år. Det skyldes de to vigtigste plutonium-isotopers lange halveringstider. Ved oplagring i geologiske formationer, der har henligget uforstyrret i millioner af år, kan isoleret oplagring i lange tidsrum måske nok sandsynliggøres, men troværdigheden af sådanne forsikringer aftager naturligvis, jo længere tidsrum det drejer sig om."

Kilde: Atomernes hvem-hvad-hvor, p. 183 Politikens Forlag 1974- side 15 -19 om Danmark, bl.a. om hvordan det ikke hastede i 1999 med et slutdepot:

Læs den kritiske gennemgang fra side 177 af denne rapport fra 2001: Decommissioning of the nuclear
facilities at Risø National Laboratory Descriptions and cost assessment. Side 182 anbefales et uafhængigt
organ af dekommissioneringen:


3.5. Regulatory oversight

In accordance with international guidelines, regulatory oversight is mentioned in the report. However, the document 
makes no clear reference to a strong regulatory authority, charged with the task of independent scrutiny of the 
decommissioning and dismantling work. But it can be questioned, whether the establishment of a full regulatory body 
is advisable, in particular in light of the fact that Denmark has no nuclear power plants. Still, this question has to 
be answered at an early point in time, as the potential strengthening of the existing organization takes a considerable time, 
mostly due to the delicate national political issues involved that may also have international dimensions.

Dansk sammenfatning her: Dekommissionering af Risøs nukleare anlæg - vurdering af opgaver og omkostninger, 2001
Comments