Højradioaktivt affald strandet i Danmark Presseklip 2003

http://iis-03.risoe.dk/netacgi/nph-brs.exe?Sect1=OBKORTX&Sect2=TXT&d=OBST&f=S&l=1000&p=1&r=0&s1=atomaffald&u=%2Fnetahtml%2Frisoe%2Fnetaint%2Fobse.html


Risøs atomaffald strandet i Danmark 
250 kilo højradioaktivt materiale, der er bestrålet forsøgsbrændsel fra Forskningscenter Risøs atomanlæg, kan blive et problem for Danmark. Hidtil har man haft en aftale med USA om at kunne returnere højradioaktivt materiale, men fordi de tilbageværende 250 kilo affald primært er produceret i Danmark, vil USA ikke tage imod det. Direktør Knud Larsen fra Dansk Dekommissionering, der har til opgave at forestå oprydningen efter atomanlægget på Risø, advarer mod, at man vælger at opbevare det højradioaktive affald i Danmark. I forvejen skal der findes plads til et depot til opbevaring af 10.000 tons radioaktivt materiale, der er mindre skadeligt. 
Dagbladet Roskilde Tidende 03-06-2003

Presseresumé modtaget på Risø d. 18-11-2003Atomaffald fra Risø skaber problemer 
Forskningscenter Risø har vanskeligt ved at komme af med 250 kilo højradioaktivt materiale fra den atomreaktor, som centeret lukkede for nyligt. Hidtil har USA taget imod det bestrålede forsøgsbrændsel fra Risø, men den løsning er ikke længere mulig. Folketinget besluttede i foråret, at der skal foretages en renovation efter det danske atomenergiforsøg. Man vurderer, at det vil koste omkring en milliard kroner at fjerne de cirka 10.000 ton atomaffald, og at processen kan tage op til 20 år. 
DR Radioavisen 03-06-2003

Presseresumé modtaget på Risø d. 18-11-2003Atomaffald strandet i Danmark 
Det kan blive svært at komme af med 250 kilo højradioaktivt materiale fra Forskningscenter Risøs nedlagte atomreaktor. USA har hidtil været aftager af det højradioaktive materiale fra Risø, men kun fordi der var tale om brændselsmateriale, der blev sendt retur. Størsteparten af de tilbageblevne 250 kilo er imidlertid fabrikeret i Danmark, og USA ønsker derfor ikke at tage imod det.- Vi kan jo ikke sparke døren ind hos amerikanerne og aflevere skidtet. Andre lande har samme problem. Vi forsøger at genforhandle aftalen med USA, men intet er sikkert, udtaler Knud Larsen, der er direktør i Dansk Dekommissionering, som har til opgave at rydde op efter atomanlægget på Risø. Medlem af Folketinget Anne Grethe Holmsgaard (SF) mener, at Danmark bør forsøge at finde en løsning i samarbejde med andre europæiske lande, der har samme problem. Alternativt må affaldet deponeres i Danmark, mener hun. Den løsning er Knud Larsen dog ikke begejstret for. I forvejen skal der findes deponeringsmuligheder til 10 ton lav- og mellemradioaktivt materiale i Danmark, hvilket sikkert vil give anledning til diskussion. 
Urban 03-06-2003

Presseresumé modtaget på Risø d. 18-11-2003


Fejl i artikel: det er ikke 10 tons men 10.000 tons 

Comments