Tendenser i affaldshåndtering


"I december 2002 afholdt IAEA en international konference om ”Issues and Trends in Radioactive Waste Management”. 
Et sammendrag fra mødet fremhæver,

• at det er nødvendigt med en dialog mellem teknikere og befolkning 
• at interessen (for tiden) samler sig om bortskaffelse af det højaktive affald 
• at slutdeponering versus kontrolleret langtidsoplagring fortsat diskuteres, og at der er behov for en seriøs sikkerhedsvurdering også af den sidste option 
• at krav om genvindelighed og reversibilitet i slutdeponeringskoncepter er ved at være almindelige og ses som et politisk væsentligt aspekt.

Det sidste krav kan medføre, at slutdepoter skal holdes åbne i hundreder af år, selv om dette sikkerhedsmæssigt måske er mindre ønskeligt. Diskussionen omkring reversibilitet bygger på to forskellige fortolkninger af hensigtserklæringen om, at ingen unødvendige byrder må pålægges fremtidige generationer. Man kan løse problemet her og nu ved at grave de ubehagelige materialer dybt ned i jorden, eller man giver fremtiden mulighed for at vælge mellem forskellige optioner. Et minimumskrav må i sidste tilfælde være, at information om og emballering af det anbragte affald er tilstrækkelig til, at endelig forsegling af deponeringsanlægget uden videre kan gennemføres, hvis man en gang i fremtiden måtte ønske det."
....................
I 2002 kom Risø af med det meste af sit højaktive affald:

Challenges and Achievements

Shipment of 255 DIDO Fuel Elements to the Savannah River Site to Empty the Storage and Reactor Pools at Risoe National LaboratoryComments