Udsagn fra eksperter mfl.


Dansk atomaffald måske fejlklassificeret Kjerteminde Avis 3.6.13

Mistanke: 233 kg atomskrald er højradioaktivt Dr/P4 30.5.13
Udskrift af interview
Dansk atomaffald måske forkert klassificeret  DR/P4 30.5.13 interview med direktør Johan Swahn MKG.se  
Dansk Dekommissionering svarer igen DR/P4 31.5.13 link til interview 
Udskrift af interview
Forskel på dansk og svensk atomaffald DR/P4 31.5.13
Atomdepot passer til affaldstype DR/P4 1.6.13


Den svenske kerneaffaldsekspert Johan Swahn er direktør i Miljöorganisationernes kärnavfallsgranskning

4. Atomaffald på forkerte præmisser, JP,15.4.2011 af direktør Johan Swahn MKG.se
6. Betragtninger over radioaktiv affaldshåndtering i Sverige

Mikroorganismer kan påvirke materialer i dybe geologiske slutdepoter for radioaktivt affald i ler, doktordisputats 2010 I resuméet på sidste side: “In conclusion, these results clearly showed the impact of the microbiological factor on the reactivity of clay and metal minerals, while relying on control parameters on bacterial activity. The relevance of taking into account these microbiological activities in the case of safety assessments of a repository is then established.


Hvad gør vi ved det radioaktive affald? af fysiker Jens Bjørneboe


Mikroorganismer kan påvirke materialer i dybe geologiske slutdepoter for
radioaktivt affald i ler, doktordisputats 2010 I resuméet på sidste side:
“In conclusion, these results clearly showed the impact of the microbiological
factor on the reactivity of clay and metal minerals, while relying on control
parameters on bacterial activity. The relevance of taking into account these
microbiological activities in the case of safety assessments of a repository
is then established.
Comments