Inddragelse af uafhængigt ekspertpanel

Uafhængige eksperter er ikke blevet inddraget i slutdepotprocessen - som lovet:

Granskning af processen

”Der vil blive inddraget et uafhængigt internationalt panel af eksperter fra f.eks. IAEA eller NEA for at granske processen og de tekniske forhold omkring etablering af slutdepotet, herunder sikkerhedsanalyserne. Dette skal sikre, at kvaliteten af arbejdet lever op til de krav, der stilles internationalt.”


  • 2001 daværende forskningsminister Birte WeissInformation:

“Vi taler om en proces over flere tiår, hvor vi hele tiden skal have internationale eksperter med."


  • 2009 Steen Gade, SF-ordfører på området, under 1. behandlingen af R 4  Redegørelse om Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald 29-1-2009: 


"Der står i redegørelsen, at man skal lægge vægt på inddragelse af international ekspertise, og det vil vi også lægge meget vægt på og sige, at al international ekspertise skal inddrages. Og jeg vil også sige her, at vi må bruge de penge, der skal bruges til det. Jeg synes, det er et stort projekt på den måde, og vi må bruge de penge, der er nødvendige. Hellere en undersøgelse for meget end en for lidt."Svaret fra sundhedsministeren indeholder bl.a. flg.: 

"Jeg er også enig i, at der skal inddrages uafhængig, herunder udenlandsk ekspertise i vurderingen af en kommende løsning, idet det er helt afgørende for mig og regeringen, at der ikke kan rejses berettiget tvivl om, at den løsning,der ender med at blive valgt, er sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt fuldt betryggende. Derfor vil et uafhængigt internationalt ekspertpanel - som det også fremgår af beslutningsgrundlaget fra 2008 - blive inddraget for at granske processen og de tekniske forhold omkring etablering af et slutdepot, herunder sikkerhedsanalyserne, ved den valgte løsning."

  • 15.3.13 har jeg fået svar fra SUM på mit spørgsmål om indkaldelse og sammensætning af ekspertpanel, hvor der refereres til ovennævte svar og desuden står: 
"Dette ekspertpanel planlægges nedsat i projekteringsfasen. Der er endnu ikke truffet beslutning om ekspertpanelets sammensætning."

Min kommentar: dvs. udenlandske eksperter indkaldes så sent i processen, at de næppe vil kritisere de danske slutdepotplaner.

Comments