Ekspertkritik af klassificering af de 233 kg særligt affald


P4 Bornholm 30.5.13: 233 kg atomskrald er højradioaktivt:

I kernekraftnabolandet Sverige bliver den samme type affald klassificeret som højradioaktivt. Det siger direktør Johan Swahn i NGO’en Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, der blev interviewet til udsendelsen:


“I Sverige bliver den slags affald klassificeret som højradioaktivt. Vi har en virksomhed i Studsvik, der minder om Risø. De laver den samme type undersøgelser, som er sket på Risø”.


“Og de brugte brændselsstave bliver betragtet som højradioaktivt”, siger Johan Swahn, og han kritiserer Dansk Dekommssionering for ikke at ville frigive de nødvendige oplysninger så der kan laves 


en uafhængig bedømmelse af radioaktiviteten fra de bestrålede og brugte brændselsstave.


“Informationen fra Dansk Dekommissionering er ikke tilstrækkelig. Det ser ud som om de brugte brændselsstave er pakket om, og det derfor kan klassificeres som mellemradioaktivt. Det er ikke acceptabelt, når det skal placeres i et slutdepot. Hvis det kommer i slutdepotet, så skal det klassificeres som højradioaktivt”, siger Johan Swahn. Og så tilføjer han, at det er et problem, at den aktuelle planlægning fra både folketinget og fra de ansvarlige i Dansk Dekommissionering er, at man går efter at placere alt det danske atomaffald i ét og samme depot.


Problemet med planlægningen er, at man vil lægge det hele i ét slutdepot. De 233 kg bør behandles for sig selv, slår Johan Swahn fast.


Direktør Ole Kastbjerg Nielsen fra Dansk Dekommissionering oplyser, at klassificeringen af de 233 kg atomskrald er i overenstemmelse med reglerne i IAEA, Det Internationale Atomenergiagentur. 


“IAEA’s regler er blot minimumsregler. I Sverige er vi mere forsigtige”, siger Johan Swahn.


“Problemet er, at IAEA’s regler ikke er State of the Art. IAEA’s regler er blot minimumsstandarder, men lande som Sverige og andre lande, der har stor bekymring for miljøet, vi sætter bedre standarder.”


Og hvad angår de brugte brændselsstave begår Dansk Dekommissionering også en fejl ved blot at se på varmeudviklingen, for når de kommer affaldet i store tønder, ja så bliver varmeudviklingen mindre. Alle lande ville klassificere brugte brændselsstave som højradioaktivt affald. Også på den måde ser Dansk Dekommissionering forkert på IAEA’s regler, vurderer Johan Swahn fra den svenske organisation Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.


Links:


IAEA


DD


Comments